Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Výuka K výuce Otevření školy pro žáky 1. stupně

Otevření školy pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

ministerstvo školství v uplynulých dnech informovalo o harmonogramu uvolňování opatření ve školství. Jak jste jistě zaznamenali, do škol se budou moci na dobrovolné bázi vrátit žáci prvních stupňů základních škol, a to 25. května.

Budou utvořeny tzv. školní skupiny o max. 15 žácích, které budou neměnné. Vše bude muset probíhat za zvýšené ochrany zdraví (hygienická opatření, čestná prohlášení rodičů, eliminace rizik u pg. pracovníků, 1 žák v lavici, omezení pohybu, dodržování vzdálenosti při pohybu apod.) Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i učitelé muset povinně nosit roušky, abychom se ochránili navzájem.  S největší pravděpodobností nebude v provozu školní výdejna obědů. Očekáváme od MŠMT a MZ podrobnější informace, které upřesní požadavky na školy k vytvoření podmínek pro otevření. Abychom mohli včas vše organizačně, prostorově i z pohledu ochrany a hygieny posoudit a připravit, musíme mít představu o tom, kolik žáků by 25. 5. do školy přišlo. Třídní učitelé Vašich dětí Vás proto v tomto smyslu osloví. Prosíme Vás o pečlivé zvážení, zda dítě do školy pošlete. Bude to pro všechny dost komplikovaná a těžko představitelná situace, pokud by se nám ve škole sešel velký počet dětí. Musíme zajistit nejen vzdělávací aktivity pro děti ve škole (především s asistentkami pedagoga), ale také pro ty, kteří zůstanou nadále doma. A protože i pedagogové spadají do rizikových skupin, nastane obtížná personální situace, abychom vše zvládli.

Děkujeme za pochopení, přejeme vše dobré, hlavně zdraví.
Aktualizováno (Úterý, 21 Duben 2020 07:13)