Důležité

Upozorňujeme žáky, kteří jezdí do školy na kole a byli zvyklí zamykat ho do stojanu v areálu školy, že se zahájením stavebních prací a uzavřením přístupu do areálu byl tento stojan přestěhován mimo zamykatelnou část areálu. S tím souvisí zvýšené riziko odcizení kola, stojan je viditelný z veřejné komunikace, což v minulosti vedlo k častějším krádežím. Doporučujeme proto, abyste zvážili nezbytnost používání kola na cesty do a ze školy a jeho ukládání v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce.

 

Potřebujete-li pro svého zaměstnavatele potvrzení školy na Žádosti o ošetřovné při péči o dítě během uzavření školy...

Uzavření školy...

Doporučení pro školy - koronavirus...

Hledáme speciálního pedagoga/pedagožku...

Hledáme nového kolegu/kolegini...

Hledáme zástup do školní jídelny...VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Výuka K výuce Otevření školy pro žáky 1. stupně

Otevření školy pro žáky 1. stupně

Vážení rodiče,

ministerstvo školství v uplynulých dnech informovalo o harmonogramu uvolňování opatření ve školství. Jak jste jistě zaznamenali, do škol se budou moci na dobrovolné bázi vrátit žáci prvních stupňů základních škol, a to 25. května.

Budou utvořeny tzv. školní skupiny o max. 15 žácích, které budou neměnné. Vše bude muset probíhat za zvýšené ochrany zdraví (hygienická opatření, čestná prohlášení rodičů, eliminace rizik u pg. pracovníků, 1 žák v lavici, omezení pohybu, dodržování vzdálenosti při pohybu apod.) Po celou dobu pobytu ve škole budou žáci i učitelé muset povinně nosit roušky, abychom se ochránili navzájem.  S největší pravděpodobností nebude v provozu školní výdejna obědů. Očekáváme od MŠMT a MZ podrobnější informace, které upřesní požadavky na školy k vytvoření podmínek pro otevření. Abychom mohli včas vše organizačně, prostorově i z pohledu ochrany a hygieny posoudit a připravit, musíme mít představu o tom, kolik žáků by 25. 5. do školy přišlo. Třídní učitelé Vašich dětí Vás proto v tomto smyslu osloví. Prosíme Vás o pečlivé zvážení, zda dítě do školy pošlete. Bude to pro všechny dost komplikovaná a těžko představitelná situace, pokud by se nám ve škole sešel velký počet dětí. Musíme zajistit nejen vzdělávací aktivity pro děti ve škole (především s asistentkami pedagoga), ale také pro ty, kteří zůstanou nadále doma. A protože i pedagogové spadají do rizikových skupin, nastane obtížná personální situace, abychom vše zvládli.

Děkujeme za pochopení, přejeme vše dobré, hlavně zdraví.
Aktualizováno (Úterý, 21 Duben 2020 07:13)