Home Aktivity školy Akce školy Prevence

Prevence

Víte co je to prevence? Myslím, že mnozí z nás si dovedeme odpovědět. "No jasné - přece něčemu předcházet"! Ale jak taková prevence sociálně patologických jevů probíhá ve škole?

To už asi nebude jednoznačná odpověď. Prevence je systém. Systém vzdělávacích aktivit a opatření, které mají za úkol děti informovat a předcházet možným rizikům se, kterými se mohou běžně setkat.

Například stačí pustit počítač a připojit se na internet a můžeme se stát obětí internetových podvodů, kyberšikany, stalkingu atd. Děti se setkávají s požíváním alkoholu, kouření tabákových výrobků a mohou se setkat v neposlední řadě s drogami. Velkou kapitolou prevence je šikana, domácí násilí a jiné patologické projevy směřující cíleně na děti a mládež.

Prevenci má ve škole nastarosti metodik prevence v součinnosti s dalších pracovníky Školního poradenského pracoviště.

Odborným garantem preventivních pořadů pro žáky od druhé do devátého ročníku jsou pracovníci Centra primární prevence Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí a metodik prevence Policie České republiky.

Kromě dětí procházejí rozsáhlým vzděláváním učitelé a další pracovníci školy.


Aktualizováno (Čtvrtek, 02 Duben 2020 07:46)