Důležité

Upozorňujeme žáky, kteří jezdí do školy na kole a byli zvyklí zamykat ho do stojanu v areálu školy, že se zahájením stavebních prací a uzavřením přístupu do areálu byl tento stojan přestěhován mimo zamykatelnou část areálu. S tím souvisí zvýšené riziko odcizení kola, stojan je viditelný z veřejné komunikace, což v minulosti vedlo k častějším krádežím. Doporučujeme proto, abyste zvážili nezbytnost používání kola na cesty do a ze školy a jeho ukládání v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce.

 

Potřebujete-li pro svého zaměstnavatele potvrzení školy na Žádosti o ošetřovné při péči o dítě během uzavření školy...

Uzavření školy...

Doporučení pro školy - koronavirus...

Hledáme speciálního pedagoga/pedagožku...

Hledáme nového kolegu/kolegini...

Hledáme zástup do školní jídelny...VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel 5

Parlamentní hlasatel 5

Na zasedání parlamentu 3. 12. zástupci reflektovali zejména uplynulé akce školy a účast našich žáků  na soutěžích. Mezi ně patří soutěž ve florbale, ve které chlapci z 6. a 7. ročníku získali druhé místo a chlapci z 8. a 9. ročníku třetí. Florbalistům gratulujeme k jejich úspěchu a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy. Mezi další úspěchy na soutěžích patří účast Riegrováčku a Riegrováku v soutěži časopis roku, kde Riegrovák získal ‘bramborovou’ medaili. Zástupci parlamentu také představili zapojení svých spolužáků v plánované adventní výstavě. Nová znělka školního rozhlasu, která byla odhlasována minule, nebyla zatím realizována. Posledním bodem programu bylo chování žáků o přestávkách, kterým jsme se zabývali už na první schůzce. Zástupci parlamentu hodnotili, jak a zda se za uplynulé období chování spolužáků o přestávkách změnilo. Protože k velké změně nedošlo, budeme tento problém řešit i na příští schůzce.

Aktualizováno (Pátek, 06 Prosinec 2019 07:52)