Důležité

Na středu 6. 11. 2019 byla Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství vyhlášena stávka. Protože se zaměstnanci školy ke stávce připojují, bude škola v tento den zcela zavřena. O důvodech účasti více níže.

 

Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků hledáme kolegu/kolegyni - speciálního pedagoga/pedagožku, a to od 1. 9. 2020. Místo je vhodné jak pro zkušeného pedagoga, tak pro absolventa, kterému nabídneme zázemí pro práci, podporu a začlenění do školního poradenského pracoviště. Půjde o celý úvazek. Více informací poskytne ředitelka školy na tel. 739 630 519, e-mail batkova@riegrovka.cz.

 

Od 1. 2. 2020 hledáme do našeho týmu školního psychologa/psycholožku (úvazek 0,5) a učitele/ku předmětů druhého stupně hudební výchova, svět učení a pracovní činnosti (6 hodin týdně). Pokud máte odpovídající kvalifikaci a jste zapáleni pro práci s dětmi, kontaktujte ředitelku školy na tel. 739630519.


Vyhlašujeme doplňkové volby členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na období do r. 2020. Jeden člen zvolený za zák. zástupce přestal být podle platných Stanov členem, proto je nutné počet členů doplnit do požadovaného počtu. Více zde.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Klínové písmo, či latinka?

Klínové písmo, či latinka?

 

Tak tento druh písma si vyzkoušeli žáci 3.B při poslední návštěvě knihovny. Nejdříve jsme se ocitli ve starověké Mezopotámii. Po přečtení komiksu o králi Aššurbanipalovi, zakladateli první systematicky organizované knihovny, která obsahovala na 25 000 klínových tabulek, jsme si i my mohli tento druh písma vyzkoušet. Rákosovým pisátkem si každý mohl vyrýt své jméno do hliněné destičky, která se dále vypaluje. Zjistili jsme, že je to písmo velmi složité, a jsme opravdu rádi, že můžeme psát latinkou. Dozvěděli jsme se o Bedřichu Hrozném, který dokázal klínové písmo rozluštit.

V další části naší návštěvy jsme se přesunuli do starověkého Říma. Děti si opět mohly přečíst komiks, tentokrát o císaři Trajánovi, zakladateli první knihovny přístupné veřejnosti, ne však otrokům. Kromě řeckých a latinských svitků knihovna obsahovala i knihy psané na pergamenu, tedy kůži.

I přes složitost daného tématu děti práce velmi baví, protože si tvoří pracovní sešit, zvaný lapbook, ve kterém se snaží s paní knihovnicí veškeré informace srozumitelně ukládat.

Na závěr – věděli jste, že největší knihovna se nachází ve Washingtonu a obsahuje 30 miliónů knih a naše knihovna ve Svitavách na 90 tisíc svazků knih?

Aktualizováno (Čtvrtek, 07 Listopad 2019 18:54)