Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

V úterý 24. 9. proběhlo 1. zasedání školního žákovského parlamentu. Došlo hned k několika změnám. Po mnoho let vedla parlament Mgr. Fialová, za její práci jí moc děkujeme.  V letošním roce zde budou žáci spolupracovat s Mgr. Hnátovou a Mgr. Dosedělovou. Na začátku jsme se představili a seznámili jsme se s pravidly a řádem parlamentu. Zvolili jsme dvě žákyně z 9. třídy, které budou hlásit výsledky zasedání do školního rozhlasu. Vybraní zástupci tříd odhlasovali, jak se bude jmenovat dřevěná socha sovy umístěná před hlavním vchodem školy. Jednoznačným vítězem se stal Karel.  Žáci 7. třídy zhodnotili velmi pozitivně návštěvu slovenských žáků z partnerského města Žiaru nad Hronom. Během jejich pobytu s nimi navázali nová přátelství a své nové kamarády navštíví v červnu příštího roku. Hned na začátku září 1. stupeň absolvoval divadelní představení Staré pověsti české, které rovněž sklidilo úspěch. Hodnotilo se i chování žáků během přestávek na chodbách a ve třídách a hledala se řešení, jak chování zlepšit. V závěru schůze se projednávala možnost odměny pro všechny členy parlamentu za jejich celoroční práci, a to ve formě společného výletu.

Aktualizováno (Úterý, 08 Říjen 2019 12:03)