Home Aktivity školy Akce školy Enviromentální výchova na Riegrovce

Enviromentální výchova na Riegrovce

Naše škola se věnuje každoročně mnoha ekologicky zaměřeným aktivitám.

Děti ve školní družině podnikají vycházky a exkurze do Zeleného Vendolí, Vodárenského lesa, k pramenům řeky Svitavy nebo do přírodní rezervace Semanín. Žáci 4. ročníku pravidelně absolvují v Oucmanicích týdenní pobyt s ekologickou tematikou nazvaný Škola za školou. Třeťáci a deváťáci navštěvují třídičku odpadů Liko Svitavy a osmáci čističku odpadních vod v Hradci nad Svitavou. Několikrát jsme již také adoptovali zvíře v ZOO Brno nebo Zeleném Vendolí.

V dubnu, v rámci oslav Dne Země, je pro žáky každoročně připraven Ekojarmark. Na děti 1. stupně čekají tvořivé dílny. Páťáci se vydávají do Vodárenského lesa a žáci 6. až 8. tříd vyjíždí do vybraných CHKO, aby se seznámili s ekologií tamních oblastí. 9. ročník celé dopoledne věnuje úklidu zvolené lokality.

Napříč školou samozřejmě třídíme odpad: papír, plast, nápojové kartony, v rámci projektu Recyklohraní také baterie a elektroodpad.

Aktualizováno (Středa, 24 Duben 2019 14:08)