Důležité

Vzhledem k pracím na ulici Sokolovská a dopravnímu omezení, které se týká ul. Riegrova, bude branka v zadní části areálu do ulice Chelčického otevřená po dobu provozu školy, tj. od 6:00 do 16:30 hodin.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy 3D Tisk na naší škole

3D Tisk na naší škole

V současnosti se často mluví o nutnosti podpory technického vzdělávání už na základní škole. To ovšem vyžaduje nejen kvalifikované pedagogy, ale také materiální zabezpečení. Myslím si, že naše škola je v této oblasti slušně vybavena. Již nějakou dobu používáme nově vybudované dílny, které jsou vybaveny potřebným nářadím, ale zejména různým materiálem.

Nicméně doba se mění a bez moderních technologií se již technická sféra neobejde. Proto je třeba se těmto modernizačním trendům přizpůsobovat i ve výuce. A to i ve výuce technické. Manuální zručnost je potřeba stále a zejména v některých oborech bude nutná pořád. Nicméně stále více pracovních operací nahrazují stroje a to zejména číslicově řízené. Proto se dostávají do popředí dovednosti týkající se ovládání takovéto techniky. Jedná se zejména o 3D modelování a programování robotů.

Ani my nechceme zůstat pozadu v inovaci technické výuky a proto jsme pořídily 3D tiskárnu. Jedná se o zařízení, které z nakresleného digitálního 3D modelu dokáže vytisknout reálný předmět. Tiskovým materiálem jsou zde různé druhy plastu. Zařízení lze využít k realizaci žákovských nápadů, k vytváření prototypů, školních pomůcek, náhradních dílů atd. Uplatnění najde zejména v předmětech pracovní výchova, řemeslné práce, výtvarná výchova a informatika. Nicméně použití je daleko širší a uplatnění si lze představit téměř v každém předmětu ve formě ztvárnění výukových modelů, či nástrojů a součástek k pokusům a experimentům.

V současnosti se proškolují pedagogové pro práci s tiskárnou a modelovacími programy. Dále probíhá testování zařízení a zkoumání co všechno dovede a ověřování jej „na žácích“. Věřím, že se zařízení stane oblíbeným, nejen výukovým, pomocníkem.