Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Kromě dvou zástupců jsme byli kompletní. Jednání bylo velmi rušné, všichni byli aktivní.

Nejdříve jsme si představili záložky, jejichž zakoupením pomůžeme nemocným dětem. Je to naše tradiční pomoc prostřednictvím Fondu Sidus.  Záložky jsou velmi pěkné, určitě nám zaslaný počet nebude stačit.

Dále jsme hodnotili sběr papíru. Byl opravdu úspěšný. Nejvíce odevzdali žáci 2. a. Ze získaných finančních prostředků bude vedení moci odměnit nejlepší sběrače, šikovné žáky i žáky vycházející.

Další problém, který jsme řešili, se týkal konfliktu skupiny žáků. Hovořili jsme o tom, jak se dají konflikty řešit bez fyzického útoku. Jestli je dobré, aby proti jednomu žákovi nastoupilo hned  několik. Jestli je dobré se neustále provokovat a jak na takové provokace případně reagovat. Z debaty vyplynulo několik zajímavých postřehů, o kterých by se mělo také diskutovat ve třídách. Víme, o které žáky se jedná, a určitě si jich budeme všímat. Je to však jen několik jedinců.

Příště budeme hodnotit přípravy a samotné oslavy 100. výročí naší republiky na naší škole.

Aktualizováno (Pondělí, 05 Listopad 2018 11:13)