Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Nesešli jsme se všichni. Ti, kteří se nedostavili, se ani nestihli omluvit. Škoda.

Na programu bylo několik zajímavých témat. Nejdříve jsme hovořili o nápadech na hry, které by mohly nahradit tolik diskutované hry na mobilu. Sešlo se jich poměrně dost. Mnozí z nás o takových hrách ani nevěděli, proto jsme si od autorů nechali vysvětlit, jak se hrají. Dále jsme přemýšleli o tom, kde by mohly být k dispozici  a jak dlouho by mohly fungovat( jedna poznámka na okraj: na stolek na chodbě si někdo sedl, bohužel stolek nebyl na sednutí, proto už je bez nohy, hrát se tedy na něm nedá).

Další téma byly naše už jednou diskutované mobily.

 Některé názory byly velmi zajímavé. Neměly by být zakázané, žáci by ale měli respektovat pravidla školního řádu. Telefony by měly zůstat v aktovkách, s vypnutými zvuky, používat bychom je měli jen v závažných případech, nebo při výuce, pokud to bude se souhlasem vyučujícího. V jedné třídě nic řešit nemusí, prostě telefony po dobu vyučování nechávají v aktovkách, o přestávkách si hrají. Se zajímavým názorem vystoupila jedna žákyně. V jejich třídě si začali víc povídat, i skalní hráči se pomalu přidávají a poslouchají, někteří se i do hovoru zapojují. Na závěr  jeden opravdu originální názor. Nechte nám mobily, potřebujeme je, jinak budeme zlobit. To už je bez komentáře.

Ještě jsme se zmínili o pořádku - nepořádku. Na druhém stupni, hlavně v jedné nejmenované třídě, to je opravdu neřešitelný problém.

Mnoho času nám nezbývalo, ale přesto jsme ještě stihli tajně zvolit Sovu roku. Kdo od zástupců tříd dostal nejvíce hlasů, to se dozvíte ve Fabrice.

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 07:06)