Důležité

Na 6., 7., 9. a 10. 5. 2019 vyhlašujeme pro žáky školy ředitelské volno z technicko-organizačních důvodů.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Výuka K výuce Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 7., 8. a 9. třídě.
Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů. Volba proběhne prostřednictvím portálu http://moodle.riegrovka.cz/ - kurz Různé - Dotazníky, ankety. Pro úspěšnou volbu je nutné znát přístupové údaje do moodle. Zapomenuté přihlašovací jméno a heslo lze získat u pana učitele Lešingera.

Pro žáky budoucího 7. ročníku bude volba spuštěna 31. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 2. 6. 2018 v 17:00.
Pro žáky budoucího 8. ročníku bude volba spuštěna 28. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 30. 5. 2018 v 17:00.
Pro žáky budoucího 9. ročníku bude volba spuštěna 30. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 1. 6. 2018 v 17:00.

Volit lze po předchozí domluvě i ve škole. Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 7. třídě

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Informatika a výpočetní technika - (1 hodina týdně) – předmět je obsahově zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností práce s textovým editorem, zejména v oblasti grafiky a prohloubení dovednosti prezentace informací včetně tvorby prezentací. Součástí je rovněž úvod do programování a práce s tabulkovým procesorem. Max. kapacita 15 žáků.
Řemeslné práce - (1 hodina týdně) - předmět je určen pro chlapce i děvčata, kterým se líbí pracovat s různými druhy materiálu (dřevo, kov, plasty, kompozity,…), opracovávat tyto materiály ručním nebo jednoúčelovým strojním nářadím, pracovat podle schémat a návodů nebo i podle svých představ a fantazie. Nabízí široký prostor pro rozvoj řemeslného i výtvarného talentu. Max. kapacita 12 žáků.
Biologický seminář - (1 hodina týdně) – předmět poskytuje prohloubení znalostí zoologie, botaniky a jiných biologických věd. Získané vědomosti žáci aplikují  především prakticky - mikroskopování, pozorování přírody, vycházky do přírody atd. Max. kapacita 15 žáků.

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 8. třídě.

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Volba bude spuštěna 28. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 30. 5. 2018 v 17:00. Volit lze po předchozí domluvě i ve škole.
Řemeslné práce - (1 hodina týdně) - předmět je určen pro chlapce i děvčata, kterým se líbí pracovat s různými druhy materiálu (dřevo, kov, plasty, kompozity,…), opracovávat tyto materiály ručním nebo jednoúčelovým strojním nářadím, pracovat podle schémat a návodů nebo i podle svých představ a fantazie. Nabízí široký prostor pro rozvoj řemeslného i výtvarného talentu. Max. kapacita 11 žáků.
Zpracování fotografie a filmu - (1 hodina týdně) - zaměřuje se na zpracování grafiky, audia a videa – tvorba komiksů, časopisů a publikování na internetu. Max. kapacita 16 žáků.

 

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 9. třídě.

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Volba bude spuštěna 30. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 1. 6. 2018 v 17:00. Volit lze po předchozí domluvě i ve škole.
Informatika a výpočetní technika - (1 hodina týdně) – předmět je obsahově zaměřen na využívání volně dostupných IT řešení včetně cloudových. Součástí je rovněž úvod do tvorby webových stránek. Max. kapacita 13 žáků.
Cvičení z českého jazyka - (1 hodina týdně) – předmět bude zaměřen na přípravu žáků na přijímací zkoušky, na čtení s porozuměním, docvičování pravopisu a probraného učiva. Max. kapacita 13 žáků.