Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Výuka K výuce Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 7., 8. a 9. třídě.
Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů. Volba proběhne prostřednictvím portálu http://moodle.riegrovka.cz/ - kurz Různé - Dotazníky, ankety. Pro úspěšnou volbu je nutné znát přístupové údaje do moodle. Zapomenuté přihlašovací jméno a heslo lze získat u pana učitele Lešingera.

Pro žáky budoucího 7. ročníku bude volba spuštěna 31. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 2. 6. 2018 v 17:00.
Pro žáky budoucího 8. ročníku bude volba spuštěna 28. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 30. 5. 2018 v 17:00.
Pro žáky budoucího 9. ročníku bude volba spuštěna 30. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 1. 6. 2018 v 17:00.

Volit lze po předchozí domluvě i ve škole. Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 7. třídě

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Informatika a výpočetní technika - (1 hodina týdně) – předmět je obsahově zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností práce s textovým editorem, zejména v oblasti grafiky a prohloubení dovednosti prezentace informací včetně tvorby prezentací. Součástí je rovněž úvod do programování a práce s tabulkovým procesorem. Max. kapacita 15 žáků.
Řemeslné práce - (1 hodina týdně) - předmět je určen pro chlapce i děvčata, kterým se líbí pracovat s různými druhy materiálu (dřevo, kov, plasty, kompozity,…), opracovávat tyto materiály ručním nebo jednoúčelovým strojním nářadím, pracovat podle schémat a návodů nebo i podle svých představ a fantazie. Nabízí široký prostor pro rozvoj řemeslného i výtvarného talentu. Max. kapacita 12 žáků.
Biologický seminář - (1 hodina týdně) – předmět poskytuje prohloubení znalostí zoologie, botaniky a jiných biologických věd. Získané vědomosti žáci aplikují  především prakticky - mikroskopování, pozorování přírody, vycházky do přírody atd. Max. kapacita 15 žáků.

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 8. třídě.

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Volba bude spuštěna 28. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 30. 5. 2018 v 17:00. Volit lze po předchozí domluvě i ve škole.
Řemeslné práce - (1 hodina týdně) - předmět je určen pro chlapce i děvčata, kterým se líbí pracovat s různými druhy materiálu (dřevo, kov, plasty, kompozity,…), opracovávat tyto materiály ručním nebo jednoúčelovým strojním nářadím, pracovat podle schémat a návodů nebo i podle svých představ a fantazie. Nabízí široký prostor pro rozvoj řemeslného i výtvarného talentu. Max. kapacita 11 žáků.
Zpracování fotografie a filmu - (1 hodina týdně) - zaměřuje se na zpracování grafiky, audia a videa – tvorba komiksů, časopisů a publikování na internetu. Max. kapacita 16 žáků.

 

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 9. třídě.

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Volba bude spuštěna 30. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 1. 6. 2018 v 17:00. Volit lze po předchozí domluvě i ve škole.
Informatika a výpočetní technika - (1 hodina týdně) – předmět je obsahově zaměřen na využívání volně dostupných IT řešení včetně cloudových. Součástí je rovněž úvod do tvorby webových stránek. Max. kapacita 13 žáků.
Cvičení z českého jazyka - (1 hodina týdně) – předmět bude zaměřen na přípravu žáků na přijímací zkoušky, na čtení s porozuměním, docvičování pravopisu a probraného učiva. Max. kapacita 13 žáků.