Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Výuka K výuce Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Volitelné předměty pro školní rok 2018/2019

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 7., 8. a 9. třídě.
Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů. Volba proběhne prostřednictvím portálu http://moodle.riegrovka.cz/ - kurz Různé - Dotazníky, ankety. Pro úspěšnou volbu je nutné znát přístupové údaje do moodle. Zapomenuté přihlašovací jméno a heslo lze získat u pana učitele Lešingera.

Pro žáky budoucího 7. ročníku bude volba spuštěna 31. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 2. 6. 2018 v 17:00.
Pro žáky budoucího 8. ročníku bude volba spuštěna 28. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 30. 5. 2018 v 17:00.
Pro žáky budoucího 9. ročníku bude volba spuštěna 30. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 1. 6. 2018 v 17:00.

Volit lze po předchozí domluvě i ve škole. Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 7. třídě

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Informatika a výpočetní technika - (1 hodina týdně) – předmět je obsahově zaměřen na prohloubení znalostí a dovedností práce s textovým editorem, zejména v oblasti grafiky a prohloubení dovednosti prezentace informací včetně tvorby prezentací. Součástí je rovněž úvod do programování a práce s tabulkovým procesorem. Max. kapacita 15 žáků.
Řemeslné práce - (1 hodina týdně) - předmět je určen pro chlapce i děvčata, kterým se líbí pracovat s různými druhy materiálu (dřevo, kov, plasty, kompozity,…), opracovávat tyto materiály ručním nebo jednoúčelovým strojním nářadím, pracovat podle schémat a návodů nebo i podle svých představ a fantazie. Nabízí široký prostor pro rozvoj řemeslného i výtvarného talentu. Max. kapacita 12 žáků.
Biologický seminář - (1 hodina týdně) – předmět poskytuje prohloubení znalostí zoologie, botaniky a jiných biologických věd. Získané vědomosti žáci aplikují  především prakticky - mikroskopování, pozorování přírody, vycházky do přírody atd. Max. kapacita 15 žáků.

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 8. třídě.

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Volba bude spuštěna 28. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 30. 5. 2018 v 17:00. Volit lze po předchozí domluvě i ve škole.
Řemeslné práce - (1 hodina týdně) - předmět je určen pro chlapce i děvčata, kterým se líbí pracovat s různými druhy materiálu (dřevo, kov, plasty, kompozity,…), opracovávat tyto materiály ručním nebo jednoúčelovým strojním nářadím, pracovat podle schémat a návodů nebo i podle svých představ a fantazie. Nabízí široký prostor pro rozvoj řemeslného i výtvarného talentu. Max. kapacita 11 žáků.
Zpracování fotografie a filmu - (1 hodina týdně) - zaměřuje se na zpracování grafiky, audia a videa – tvorba komiksů, časopisů a publikování na internetu. Max. kapacita 16 žáků.

 

Volitelné předměty pro žáky, kteří budou ve školním roce 2018/2019 v 9. třídě.

Žáci si vybírají jeden z volitelných předmětů.
Volba bude spuštěna 30. 5. 2018 v 15:00 a ukončena 1. 6. 2018 v 17:00. Volit lze po předchozí domluvě i ve škole.
Informatika a výpočetní technika - (1 hodina týdně) – předmět je obsahově zaměřen na využívání volně dostupných IT řešení včetně cloudových. Součástí je rovněž úvod do tvorby webových stránek. Max. kapacita 13 žáků.
Cvičení z českého jazyka - (1 hodina týdně) – předmět bude zaměřen na přípravu žáků na přijímací zkoušky, na čtení s porozuměním, docvičování pravopisu a probraného učiva. Max. kapacita 13 žáků.