Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Od košilky po rubáš

Od košilky po rubáš

Období Velikonoc je tradičně spojeno s jarem a pomlázkou, ale ve 3. třídě jsme nezapomněli ani na původní - křesťanský základ těchto významných svátků. V dnešní době pro děti poněkud "tabuizované" téma smrti jako součásti běhu lidského života jsme si přiblížili na výstavě "Od košilky po rubáš" v městském muzeu.

Jedinečná expozice pomohla ukázat dětem, jak v minulosti lidé prožívali narození dítěte, jak vypadala porodní a poporodní péče bez - v dnešní době tak samozřejmé -  lékařské péče.

Dozvěděli jsme se, co byla "koutnice" a k čemu sloužily "koutní hrnce", jak probíhal křest, proč se dětem dávalo více křestních jmen, co znamená "vzít  někoho na paškál" a spoustu dalších zajímavostí. Děti si prakticky  vyzkoušely balení "novorozence" do povijanu a oblékání do tradičního prádla a  obdivovaly krásu historických hraček.

Poslední zastávka v expozci dětem připomněla, že i smrt a pohřbívání patří k životu a vyšlo najevo, jak málo vědí o "posledních věcech člověka" v současné době. Možná je to námět i pro nás, dospěláky, abychom o stáří, nemoci a umírání, i když je to téma smutné, s dětmi hovořili stejně otevřeně jako o radostných záležitostech.


Aktualizováno (Středa, 18 Duben 2018 08:56)