Home Aktivity školy Akce školy Pohybově rekreační přestávky – naši žáci jsou v pohybu

Pohybově rekreační přestávky – naši žáci jsou v pohybu

Děti v naší škole mají možnost navštívit během velké přestávky tělocvičnu, kde jsou jim na požádání zapůjčeny pomůcky, které potřebují ke svým hrám. Jsou zde pomůcky i pro ty nejmenší jako např. skákací balony, obruče, kužely, švihadla, míče atd.  Do tělocvičny děti musí vstupovat s vhodnou obuví. Mohou si ponechat bačkory s pevnou patou anebo se přezout do bot, které mají na tělesnou výchovu. Děti v „croskách“ bez povolení vyučujícího vcházet nesmí. Při příznivém počasí děti pouštíme ven, do areálu školy.


ROZVRH TĚLOCVIČNY:

1. -3. třída;  pondělí, čtvrtek

4. - 6. třída; úterý, pátek

7. – 9. třída;  středa


A k čemu je to dobré?

Pro děti předškolního věku je pohybová aktivita nejen potřebou, ale nástrojem pro celkový zdravý vývoj. Zahájení školní docházky a dodržování denního režimu na základních školách je svým způsobem narušení dosavadních pohybových projevů. Dlouhodobé sezení v lavicích vede ke statickému přetěžování pohybového aparátu. Nedostatek pohybu ve škole vyvolává u žáků neklid, nesoustředěnost, únavu a negativně ovlivňuje návyky správného držení těla, a tím i rozvoj svalových dysbalancí.

Rekreačně pohybové přestávky mohou být využívány jako prostředek k relaxaci nebo nabídce aktivního odpočinku, zařazováním netradičních pohybových rekreačně-zábavných činností – např. psychomotorické hry, stolní tenis, košíková, malá kopaná apod.“. Relaxace pro děti znamená pohyb, aktivitu, křik, akci, svobodu, eskalaci nahromaděných sil.

Hra na babu, vodníka, kameňáka, hopík, skákání gumy, cukr – káva a jiné hry děti běžně hrají na školním hřišti. Snažíme se dětem nabídnout co nejpestřejší škálu pohybových činností s využitím tradičního i netradičního náčiní. O velké přestávce děti mohou navštívit v určených dnech tělocvičnu, nebo pokud počasí dovolí, mohou vyběhnout ven na školní hřiště.

V životě hraje pohyb velmi důležitou roli a je jednou z kategorií zdravého životního stylu. Pohyb udržuje lidský organismus v dobrém zdravotním stavu tělesném i duševním. Jeho význam není jen fyziologický, ale také psychický a sociální. Základním lidským pohybovým fondem je chůze, lezení, šplhání, běh, skok, házení, chytání.

Pohybová aktivita zlepšuje zdravotní stav, uvolňuje duševní napětí, zpevňuje pohybový aparát, zvyšuje kondici, poznávací procesy, sociální vztahy, tvořivost, lepší adaptace na zátěž i

stresové situace, odolnost proti neúspěchu a zároveň umírněnost při úspěchu. Nedílnou součástí je i zlepšení srdeční a dechové frekvence.

Při systematické pohybové aktivitě se zvyšuje přívod krve do mozku, čímž lze

dosáhnout zlepšení mentální funkce. Nejen zvýšení průtoku krve, ale i pocity libosti,

klidu a štěstí doprovází aktivní pohyb. Uvolňování endorfinů, hormonů známých pod pojmem „hormony štěstí“, které umí tlumit bolest, pozitivně ovlivňuje mysl. Endorfiny vyplavované při pohybu brání úzkostným a depresivním stavům a navozují pozitivní emoce.

Aktualizováno (Úterý, 27 Březen 2018 08:17)