Důležité

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Poslední jednání bylo věnováno plánovaným akcím.

 Hovořili jsme o možném zimním sportovním dnu, o karnevalu školní družiny a Valentýnském tanečním večeru. Zástupci tříd se k jednotlivým akcím mohli vyjádřit. To také udělali. Zaslechli jsme řadu připomínek, ale také několik celkem kladných hodnocení. Shodli jsme se bez výhrad na průběhu těchto akcí. Jediná možná nebezpečí jsou počasí, hlavně nedostatek sněhu, a možné šíření chřipky.

Toto bylo jednání, kde jsme se v podstatě shodli. Co nás ale trápí je chování některých žáků. Poukázali jsme na to, jak ztěžují práci vyučujícím, jak vyrušují ostatní žáky, jak si opakovaně neplní své povinnosti. Jak můžeme situaci pomoci změnit? Jsou to přece jenom jedinci, kolektiv má větší vliv, mohl by v tomto případě najít způsob, jak účinně situaci ve třídě změnit. O tom bude naše další jednání.  

Aktualizováno (Čtvrtek, 15 Únor 2018 11:42)