Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Ostrov pokladů

Ostrov pokladů

Na začátku druhého pololetí vypracovali žáci 5. třídy ve spolupráci s Městskou knihovnou ve Svitavách společný projekt, který nese název Ostrov pokladů.

Již v 1. pololetí děti pravidelně seznamovaly své spolužáky s knížkami, které přečetly, a to formou krátkých vystoupení. Žáci také zapisují záznamy z četby, vedou si čtenářský deník. Všichni vždy velmi rádi a aktivně besedují o přečtených knihách, vzájemně si tak knihy mezi sebou doporučují. Čtení je důležité, proto také chodíme pravidelně každý měsíc do knihovny, součástí návštěvy bývá program připravený paní knihovnicí - předčítání, soutěže a hry. Moc se pokaždé těšíme, do které knížky nakoukneme tentokrát. Někteří čtou méně, někteří více, proto je nutné čtenářství podporovat celou řadou dalších aktivit.  A právě jedna z nich je tento náš projekt. Budeme se snažit tak zaznamenat to, co ( jaký literární žánr) jsme doposud přečetli. Zatím je tento náš ostrov pustý, doufáme, že na konci školního roku na něm každý bude mít nějaké to malé místečko pro sebe!


Aktualizováno (Čtvrtek, 15 Únor 2018 11:42)