Home Aktivity školy Akce školy Automobilový design

Automobilový design

V rámci pracovního vyučování se vyskytuje téma návrh a design. Žáci osmého ročníku si měli možnost vyzkoušet, jak vypadá část návrhu osobních automobilů, ale nejen jich.

Pokud se navrhuje karoserie automobilu, vytváří se v prvotních fázích skica, v dalších tzv. hliněný model karoserie. Této dvě fáze jsme se žáky zkoušeli také. Úkolem bylo nakreslit v hrubých obrysech část karoserie vozidla. Na vzniklou skicu navazovala tvorba modelu části karoserie z plastelíny. Snažili jsme se zaměřit na nějaká detail či konkrétní část, nikoliv na celou karoserii. To by byl již náročný úkol. Při práci žáci poslochali rozhovor s českým návrhářem stavebnic lego a s českým automobilovým návrhářem. Výsledky tvorby modelu byly velice zajímavé. Aktivita mimo jiné ukázala jak vyučovací předmět výtvarná výchova a dovednosti v něm získané, může a často i souvisí s technickou praxí.
Aktualizováno (Čtvrtek, 25 Leden 2018 09:43)