Home Aktivity školy Akce školy Recyklohraní - osmiletá tradice v naší škole

Recyklohraní - osmiletá tradice v naší škole

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. (zdroj: www.recyklohrani.cz)

Základní škola Svitavy, Riegrova ulice se do programu recyklace zapojila v roce 2009. Na chodbách školy jsou umístěny sběrné nádoby na baterie, žáci a rodiče mohou odevzdávat použitá drobná elektrická zařízení u pracovníků školy.

Za 8 let jsme celkem odevzdali 763 kg baterií, 1 967 kg elektrického odpadu, kromě toho jsme se zapojili do odvozu starých tonerů, mobilů, PC a využili jsme možnosti vzdělávacích programů pro žáky naší školy.

Aktualizováno (Středa, 22 Listopad 2017 07:21)