Home Aktivity školy Akce školy Učitelé v lavicích

Učitelé v lavicích

I učitel se musí učit. Vzdělávání je velmi důležité proto, aby získával nové znalosti a profesní dovednosti.

V současné době, kdy se mění školské předpisy velmi často, kdy jsou na učitele kladeny stále vyšší nároky a rozšiřují se jeho povinnosti a působení, využíváme častěji i my příležitosti se vzdělávat vzdělávání. První týden v září všichni riegrovští učitelé i asistenti absolvovali seminář k podpoře osobního rozvoje vedený PhDr. Hanou Mervartovou, v říjnu proběhlo setkání s s Mgr. Lenkou Ondráčkovou, která přijela s tématem diferencované výuky a změnami v inkluzivním vzdělávání od září 2017. Obě vzdělávací akce finančně podporují projekty ZŠ Lačnov (Inkluze ve Svitavách) a CCV Pardubice (Inkluze v Pardubickém kraji), do kterých jsme jako partneři zapojeni.


Aktualizováno (Úterý, 28 Listopad 2017 14:42)