Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Aktivity školy Kroužky Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018

Nabídka kroužků pro školní rok 2017/2018

Nabídka kroužků na školní rok 2017/2018. Bližší informace dostanete u vedoucích kroužků.


Přihlášky do kroužků žádejte na začátku září u vedoucích jednotlivých kroužků.

název komu určen vedoucí termín poznámka
Aerobic I. 1. - 3. třída školní družina pondělí  (15:00 - 16:00) max. 16 dětí
Aerobic II. 3. - 6. třída školní družina pátek (15:00 - 16:00) max. 16 dětí
Aikido 4. - 9.ročník p.Lešinger úterý 18:00 - 20:00 aikidosvitavy.hys.cz
Dyslektický kroužek I. 1. - 5.třída p.Drápalová dle dohody
Dyslektický kroužek II. 6. - 9.třída p. Lepková dle dohody
Florbal 5. - 9.třída p.Richtr dle dohody
Hrátky s matematikou 2. - 3. třída p. Pražanová dle dohody
Informatika a robotika 6. - 9. třída p. Lešinger dle dohody Základní i pokročilejší práce s PC, výpočetní a audiovozuální technikou.
Keramika I. 1. - 2.třída (začátečníci) školní družina úterý 14:30 - 16:00 250 Kč/pololetí, max. 16 dětí
Keramika II. 2. - 3.třída   (pokročilí) školní družina čtvrtek 14:30 - 16:00 300 Kč/pololetí, max. 16 dětí
Keramika III. 3. - 9.třída   (pokročilí) školní družina pondělí 14:30 - 16:00 300 Kč/pololetí, max. 16 dětí
Logopedický kroužek 1. - 2. třída p. Lepková dle dohody bude otevřen na základě výsledků depistáže a zájmu rodičů
Minivolejbal 1. - 3.třída p. Korbářová úterý (13:35 - 14:20), čtvrtek (14:00 - 14:45) 300 Kč/pololetí
Novinář 1. - 9.třída p.Fialová dle dohody
Přírodovědný kroužek 3. - 9. třída p. Richtr dle dohody
Šikovné ruce 2. - 5. třída školní družina středa 13:30 - 15:00 (1x za 14 dní) 150 Kč/pololetí
Vaření 1. - 4.třída školní družina středa 15:00 - 17:00 (1x za 14 dní) 150 Kč/pololetí, max. 16 dětí
Výtvarné hrátky 1. - 3.třída školní družina čtvrtek 14:30 - 16:30 100 Kč/pololetí
Zahradnický kroužek 3. - 9. třída p. Richtr dle dohody do října konce 2017, od března 2018 do června 2018

Zahájení činnosti jednotlivých kroužků (kromě Ferdy Mravence) je v říjnu 2015. Kroužek Ferdy Mravence zahajuje svoji činnost již v září 2015.


Aktualizováno (Čtvrtek, 31 Srpen 2017 11:01)