Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Na posledním jednání nám chyběli zástupci tří tříd. Bude jim chybět informace o tom, co si mají připravit na letošní poslední schůzku.

Hovořili jsme především o sběrovém týdnu. Byl sice kratší, ale odevzdali jsme celkem 14 505kg. Nejvíce se tradičně zapojili žáci prvního stupně, ale tentokrát se přidalo i několik starších. Pan učitel Richtr připravil odměny pro všechny. Ti, kteří se zapojili symbolicky, dostali sladkosti. Ti, kteří dodali víc, budou odměněni v pondělí 5. června v tělocvičně. V jedné třídě odevzdali papír všichni žáci. Od zástupce třídy jsme se dozvěděli, jak se jim to podařilo. Výborný nápad, paní učitelko.  Poděkování patří všem, kteří se zapojili, ale i těm, kteří těch 14 tun odnosili v rukou do kontejnerů.

Dále jsme hovořili o zájezdu těch starších do koncentračního tábora Osvětim. Zájezd zařizovala paní učitelka Hotařová. Měla s tím však hodně starostí, protože někteří žáci jí  organizaci hodně komplikovali svou nezodpovědností . 

Dalším bodem jednání byl parkour. Nadšenci, kteří se mu věnují, bohužel ničí zídky kolem školy. S paní ředitelkou tedy uzavřeli zajímavou dohodu. Držme jim palce, aby zídky nespadly dřív, než oni stihnou dohodu splnit.

Paní ředitelka tlumočila poděkování naší čtveřici, která se stará o automat. Jsou prý jedni z nejúspěšnějších. Bohužel Dominik a Veronika končí, budeme tedy hledat další zodpovědnou dvojici.

Úkol na poslední schůzku v letošním školním roce nebudu opakovat. Uvidíme, jak jste si ho promysleli.  


Aktualizováno (Pondělí, 05 Červen 2017 10:18)