Důležité

Vzhledem k pracím na ulici Sokolovská a dopravnímu omezení, které se týká ul. Riegrova, bude branka v zadní části areálu do ulice Chelčického otevřená po dobu provozu školy, tj. od 6:00 do 16:30 hodin.

 

Na 6., 7., 9. a 10. 5. 2019 vyhlašujeme pro žáky školy ředitelské volno z technicko-organizačních důvodů.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Předškolák Edukativně stimulační skupinky na škole

Edukativně stimulační skupinky na škole

Od února probíhají na naší škole edukativně stimulační skupinky pro předškoláčky, kteří se od září chystají na vstup do základní školy. Autorkami jsou Jiřina Bednářová a Vlasta Šmardová z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně -přední české odbornice na rozvoj dětí předškolního věku a autorky pracovních listů.

Edukativně-stimulační skupinky na naší škole probíhají pod vedením školní psycholožky Mgr. Moniky Čuhelové a speciální pedagožky Mgr. Jany Lepkové. Celkem se jedná o 10 lekcí probíhajících po čtrnácti dnech, případně po týdnu.

První hodina byla zahájena 21.2. 2017. Děti si především prostřednictvím hravé formy práce osvojují předpoklady pro rozvoj čtení, psaní, počítání, což by jim mělo usnadnit nástup do prvního ročníku základní školy, ale také sloužit jako prevence specifických výukových obtíží. V rámci lekce se střídají jednotlivé činnosti a různé formy práce. Lekce začíná sezením v kruhu, následují grafomotorická cvičení v lavicích prostřednictvím pracovních listů a další činnosti v kruhu na koberci i v lavicích. Střídá se skupinková práce s činností individuální. Velkou výhodou je, že do práce s dětmi jsou zapojeni také rodiče. Vše probíhá hravou formou přímo v lekcích edukativně-stimulačních skupinek, ale také prostřednictvím práce s pracovními listy určenými pro domácí procvičování.


Aktualizováno (Čtvrtek, 04 Květen 2017 08:51)