Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Předškolák Edukativně stimulační skupinky na škole

Edukativně stimulační skupinky na škole

Od února probíhají na naší škole edukativně stimulační skupinky pro předškoláčky, kteří se od září chystají na vstup do základní školy. Autorkami jsou Jiřina Bednářová a Vlasta Šmardová z Pedagogicko-psychologické poradny v Brně -přední české odbornice na rozvoj dětí předškolního věku a autorky pracovních listů.

Edukativně-stimulační skupinky na naší škole probíhají pod vedením školní psycholožky Mgr. Moniky Čuhelové a speciální pedagožky Mgr. Jany Lepkové. Celkem se jedná o 10 lekcí probíhajících po čtrnácti dnech, případně po týdnu.

První hodina byla zahájena 21.2. 2017. Děti si především prostřednictvím hravé formy práce osvojují předpoklady pro rozvoj čtení, psaní, počítání, což by jim mělo usnadnit nástup do prvního ročníku základní školy, ale také sloužit jako prevence specifických výukových obtíží. V rámci lekce se střídají jednotlivé činnosti a různé formy práce. Lekce začíná sezením v kruhu, následují grafomotorická cvičení v lavicích prostřednictvím pracovních listů a další činnosti v kruhu na koberci i v lavicích. Střídá se skupinková práce s činností individuální. Velkou výhodou je, že do práce s dětmi jsou zapojeni také rodiče. Vše probíhá hravou formou přímo v lekcích edukativně-stimulačních skupinek, ale také prostřednictvím práce s pracovními listy určenými pro domácí procvičování.


Aktualizováno (Čtvrtek, 04 Květen 2017 08:51)