Důležité

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 se od 16 hodin uskuteční rodičovské schůzky a volby zákonných zástupců dětí do školské rady.


Vážení rodiče, chcete zajistit vašemu  dítěti bezstarostný a pohodový nástup do základní školy? Chcete si ujasnit, jaké schopnosti a dovednosti jsou  vhodné před nástupem do školy u dítěte rozvíjet a jak? Více zde...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Akce školy Stonožka- symbol důležitosti každého jedince v třídním kolektivu

Stonožka- symbol důležitosti každého jedince v třídním kolektivu

Pracovníci Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí přijeli k nám do školy, aby si se žáky 3. A popovídali o tom, jak se cítí ve své třídě, co se jim na spolužácích líbí, nebo naopak co je trápí.

Tato akce probíhá pravidelně každý rok v rámci programu primární prevence a jeho cílem je posílení zdravých vrstevnických vztahů a předcházení vzniku šikany a agrese. Děti si v průběhu tří vyučovacích hodin zahrály na „reportéry“, „klíčníky“, představovaly si balancování nad propastí a přitom se musely přemísťovat po laně, povídaly si o sobě, malovaly společný obrázek ve skupině bez možnosti promluvit. Všechny tyto aktivity měly dětem ukázat, jak jsou důležité vzájemné pozitivní vztahy ve třídě, učily je naslouchat druhým, vzájemně si pomáhat a tolerovat se, a také zjišťovaly, jaké vlastně je současné sociální klima ve třídě. Děti v závěru měly možnost vše zhodnotit a jsme rádi, že většina dětí byla spokojená a dopoledne si užila.


Aktualizováno (Úterý, 11 Duben 2017 07:23)