Home Předškolák ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY OD ZÁŘÍ 2017 – ZMĚNY A NOVÉ INFORMACE

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. TŘÍDY OD ZÁŘÍ 2017 – ZMĚNY A NOVÉ INFORMACE

Vážení rodiče předškoláčků.

Ve školských předpisech došlo ke změnám, které se týkají zápisu dětí do prvních tříd, se kterými bychom vás rádi s předstihem seznámili.

 

Byli jsme po léta zvyklí, že zápisy do prvních tříd probíhaly v termínu od 15. ledna do 15. února.

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně. Novela školského zákona stanovuje pro konání zápisu období 1. až 30. dubna.  Letos byl zřizovatelem stanoven termín pro zápis do prvních tříd pro školní rok 2017/2018 na 25. dubna 2017, a to od 14 do 18 hodin.

Pokud zvažujete u svého dítěte odklad nástupu povinné školní docházky o jeden školní rok, pak byste měli vědět, že žádost o odklad musíte podat v době zápisu. K povolení odkladu je nutné předložit řediteli základní školy dvě doporučení - od školského poradenského zařízení a od odborného (dětského) lékaře, popř. psychologa. Protože objednací lhůty pro vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně nejsou krátké,  doporučujeme se objednat již nyní, abyste vyšetřením prošli včas.

Děti, kterým bude povolen odklad povinné školní docházky, mají povinnost navštěvovat předškolní vzdělávání, tzn.  že musí chodit do mateřské školy.

Informace k průběhu zápisu a další informace k přijímání dětí budou zveřejněny před termínem zápisu na webových stránkách školy.

Některé otázky týkající se zápisu a předškoláčků najdete také v textu s názvem Vybíráte základní školu? uloženém v záložce Předškolák. Nabídku tzv. předškoláckých skupinek naleznete na stejném místě. Oba texty doporučujeme Vaší pozornosti.

Aktualizováno (Středa, 21 Březen 2018 19:55)