Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

První věta se už stala tradicí. Na jednání jsme se sešli téměř všichni, chyběli pouze dva zástupci. Protože byli oba z jedné třídy, věříme, že se k nim informace dostaly.

Začínali jsme jako vždy  - pořádkem ve třídách. Nejlépe se o něj postarala 9. a. V ostatních třídách zůstaly nevynesené koše s papíry, prachovky plné prachu z kříd, někde dokonce i nesmazaná tabule. To jsou všechno povinnosti třídní služby.Také jsme přemýšleli o tom, jak mohou někteří žáci psát doma úkoly, když sešity na DÚ zůstaly ve škole. Některé lavice zůstávají také plné, ne však odpadků, ale sešitů, učebnic, žákovských knížek. Jak se připravujete na vyučování? Odpověď je asi snadná.

Dále jsme hodnotili náš Den E. Všichni se shodli na tom, že to byla velmi zdařilá akce. Byla sice náročná na přípravu, někde pomáhali dokonce i tatínkové a maminky, ale ukázalo se, že třídy fungují jako kolektivy, které se dokáží domluvit, dokáží udělat něco navíc, navzájem si vyjdou vstříc. Trochu zklamaní byli žáci jedné nejmenované třídy, kde to dopadlo jinak. Úkoly si sice rozdělili, ale ne všichni je splnili, takže z celého dne byli ostatní jen rozčarovaní, jak nespolehlivé mají spolužáky. Škoda. Ponaučení pro příště.

Protože jsme se dozvěděli hodně o  zemích Evropy, padl také nápad, jestli bychom se nemohli příště trochu porozhlédnout po světě. Nebylo by vůbec špatné navštívit Japonsko, Kanadu, Spojené státy americké, Čínu, Indii.

Zároveň padl i další návrh, že by nebylo špatné "cestovat časem" a podívat se, jak se  žilo ve středověku, starověku. Jednou už jsme tuto cestu absolvovali a bylo zajímavé vidět zápasy gladiátorů, večeři pravěkých lidí. Možná bychom se potom i dějepis učili raději.

Diskuze byla bohatá, takže na úkol z minulého jednání se nedostalo. Čeká nás tedy příště.

Děvčata z vyšších ročníků dostala ještě jeden úkol. Pohlídat dívčí WC v přístavbě. Víme proč.

Aktualizováno (Pondělí, 28 Listopad 2016 07:48)