Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Na jednání jsme se sešli kromě jednoho zástupce všichni.

Program se týkal akce, která nás čeká před podzimními prázdninami. Všichni víme, že se jedná o Den Evropy, na který se těšíme, i když nám jeho příprava dá dost práce. Jednotliví zástupci hovořili o tom, jak probíhají přípravy. Nemohli prozradit nic z toho, co si připravili. Měli pouze hodnotit, jak se k úkolu třída postavila jako kolektiv. Kdo byl aktivní, kdo přišel s dobrým nápadem, kdo se naopak nechtěl zapojit. Překvapily nás informace ze tříd. Všichni se na Den E velmi těší. Ve třídách nenastala situace, že by se někdo nechtěl zapojit, nechtěl pomoci, naopak iniciativy a nápadů bylo tolik, že by akce mohla trvat mnohem déle. Většina hodnotila akci jako "super " názorné hodiny zeměpisu

Pan učitel Richtr, který je jedním z garantů akce, si vybral ze zástupců parlamentu skupinu, která bude v tento den posuzovat, jak se jednotlivé třídy tohoto úkolu zhostily.

Také zástupci obou redakcí školních novin nás budou o této akci informovat.

Dále jsme se zaměřili na úkol, který jsme pravidelně sledovali také v loňském školním roce - úklid. Vytvořili jsme skupinu, která bude na konci týdne " mapovat" , jak služby, ale i jednotliví žáci tento úkol plní.

Nadále se zaměříme na sledování klimatu v jednotlivých třídách. Ne všude je situace bez problémů. Budeme se snažit přispět k tomu, aby se vztahy ve třídách zlepšily a žáci se v kolektivu cítili dobře.

Úkol na příští schůzku: co nám vadí a dalo by se řešit.  

N

Aktualizováno (Úterý, 25 Říjen 2016 06:17)