Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa

Je podřízen řediteli školy, je členem poradenského pracoviště.

Od 1. 9. 2020 není pozice obsazena.
Koordinuje:

 • Psychologické poradenství ve škole
 • Pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání


Samostatně zajišťuje:

 • Diagnostiku výchovných a výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele a žáků
  • Na zakázku rodičů, učitelů a výchovného poradce provádí diagnostiku problémů žáků
  • Pomáhá při zpracování krizové situace
  • Pomáhá řešit žákům osobní problémy
  • Pomáhá při řešení potíží a problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Spolupracuje při zápisu žáků do 1. tříd
  • Je k dispozici učitelům i rodičům, konzultuje s rodiči odklady školní docházky
  • Organizuje a realizuje schůzku s rodiči budoucích prvňáčků
  • Vede předškolácké skupinky pro budoucí prvňáčky
 • Preventivní činnosti
  • Screening v prvních třídách – vyhledávání dětí s rozvíjejícími se poruchami učení
  • Pracuje na rozvoji percepčních dovedností ve spolupráci se speciálním pedagogem
  • Zjišťuje sociální klima ve třídách na 1. stupni
  • Při zjišťování klimatu na 2. stupni spolupracuje se školním metodikem prevence
  • Na zakázku dlouhodobě pracuje s třídními kolektivy
  • Pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem
  • Pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli
 • Osvětová činnost
  • Účastní se pracovních porad pedagogického sboru a podílí se na jejich přípravě

Aktualizováno (Úterý, 06 Říjen 2020 07:13)