Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa

Je podřízen řediteli školy, je členem poradenského pracoviště.


Koordinuje:

 • Psychologické poradenství ve škole
 • Pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání

 

Samostatně zajišťuje:

 • Diagnostiku výchovných a výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele a žáků
  • Na zakázku rodičů, učitelů a výchovného poradce provádí diagnostiku problémů žáků
  • Pomáhá při zpracování krizové situace
  • Pomáhá řešit žákům osobní problémy
  • Pomáhá při řešení potíží a problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Spolupracuje při zápisu žáků do 1. tříd
  • Je k dispozici učitelům i rodičům, konzultuje s rodiči odklady školní docházky
  • Organizuje a realizuje schůzku s rodiči budoucích prvňáčků
  • Vede předškolácké skupinky pro budoucí prvňáčky
 • Preventivní činnosti
  • Screening v prvních třídách – vyhledávání dětí s rozvíjejícími se poruchami učení
  • Pracuje na rozvoji percepčních dovedností ve spolupráci se speciálním pedagogem
  • Zjišťuje sociální klima ve třídách na 1. stupni
  • Při zjišťování klimatu na 2. stupni spolupracuje se školním metodikem prevence
  • Na zakázku dlouhodobě pracuje s třídními kolektivy
  • Pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem
  • Pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli
 • Osvětová činnost
  • Účastní se pracovních porad pedagogického sboru a podílí se na jejich přípravě