Home Poradenství Pracovní náplň školního psychologa

Pracovní náplň školního psychologa

Je podřízen řediteli školy, je členem poradenského pracoviště.

Od 1. 2. 2020 je naší školní psycholožkou Ing. Mgr. Markéta Horáková. Kontakt: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 

 

Koordinuje:

 • Psychologické poradenství ve škole
 • Pomoc učitelům, žákům a rodičům při řešení problémů v oblasti výchovy a vzdělávání

 

Samostatně zajišťuje:

 • Diagnostiku výchovných a výukových problémů žáků a konzultace pro rodiče, učitele a žáků
  • Na zakázku rodičů, učitelů a výchovného poradce provádí diagnostiku problémů žáků
  • Pomáhá při zpracování krizové situace
  • Pomáhá řešit žákům osobní problémy
  • Pomáhá při řešení potíží a problémů v oblasti výchovy a vzdělávání
 • Spolupracuje při zápisu žáků do 1. tříd
  • Je k dispozici učitelům i rodičům, konzultuje s rodiči odklady školní docházky
  • Organizuje a realizuje schůzku s rodiči budoucích prvňáčků
  • Vede předškolácké skupinky pro budoucí prvňáčky
 • Preventivní činnosti
  • Screening v prvních třídách – vyhledávání dětí s rozvíjejícími se poruchami učení
  • Pracuje na rozvoji percepčních dovedností ve spolupráci se speciálním pedagogem
  • Zjišťuje sociální klima ve třídách na 1. stupni
  • Při zjišťování klimatu na 2. stupni spolupracuje se školním metodikem prevence
  • Na zakázku dlouhodobě pracuje s třídními kolektivy
  • Pomáhá ke zkvalitnění vztahů mezi žáky a třídním učitelem
  • Pomáhá ke zkvalitnění spolupráce mezi učiteli
 • Osvětová činnost
  • Účastní se pracovních porad pedagogického sboru a podílí se na jejich přípravě

Aktualizováno (Čtvrtek, 06 Únor 2020 08:44)