Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Poradenství Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

Pracovní náplň školního speciálního pedagoga

 • Je členem školního poradenského pracoviště
 • Je podřízen vedoucímu školního poradenského pracoviště
 • Od září 2018 není tato pozice na naší škole obsazena z finančních důvodů. Doufáme, že je tato situace dočasná.

 

 

 

Koordinuje

 • Speciální poradenství ve škole
 • Vytváření IVP pro integrované žáky s vývojovými poruchami učení na 1. Stupni, účastní se jejich projednávání se zákonnými zástupci
 • Vytváření kompenzačních nebo motivačních programů pro žáky s poruchami učení na 2. stupni, spolupracuje s třídními učiteli a vyučujícími českého jazyka


Samostatně zajišťuje

 • Speciálně pedagogické diagnostické činnosti a vzdělávací činnosti
 • Individuální reedukaci specifických poruch učení u integrovaných žáků, úzce spolupracuje se zákonnými zástupci
 • Návrhy a realizaci opatření, které směřují ke zkvalitnění vzdělávací práce školy
 • Poskytování metodické pomoci a odborných informací z oblasti spec. pedagogiky, pomáhá ped. pracovníkům při jejich aplikaci
 • Na žádost vyučujících náslechy v hodinách, na jejich základě navrhuje další postup v péči o žáky se spec. vzdělávacími potřebami
 • Vede knihovnu spec. pedagogiky a evidenci pomůcek, zajišťuje jejich půjčování
 • Poskytování poradenské a konzultační pomoci rodičům žáků
 • Specifické činnosti:
  • aktivně se účastní zápisu budoucích prvňáčků
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem na tvorbě podpůrného vzdělávacího programu pro žáky neúspěšné ve škole
  • spolupracuje s třídními učiteli a výchovným poradcem při řešení aktuálních problémů třídních kolektivů
  • společně s výchovným poradce sleduje chování žáků po dobu školní docházky
  • podílí se na akcích pořádaných školou v oblasti volnočasových aktivit
  • vede administrativu své činnosti – dokumentaci řešených případů, evidenci konzultací
  • neustále se vzdělává, sleduje nabídku vzdělávacích kurzů

Aktualizováno (Úterý, 02 Duben 2019 18:56)