Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Zástupci čtvrtých tříd odjeli na školu v přírodě, ostatní třídy měly na jednání své zástupce.

Nejdříve jsme se zase zmínili o kontrole pořádku na konci týdne. Ve všech třídách druhého stupně zůstaly v učebnách koše nejen s papíry, ale také s krabičkami od mlíček. Co v těch koších bude v pondělí?  O koše na krabičky jste si řekli sami, abyste nemuseli chodit  jednotlivě na chodbu. Vedení školy vám vyšlo vstříc, ale asi zůstalo jen u toho, co udělala škola pro vás.

Někteří z vás nahlásili ještě několik nedostatků, které se objevily ve třídách. Paní ředitelka si vše zaznamenala a pan školník drobné nedostatky odstraní.

Dalším bodem jednání byly nápady na příští  ekoakce. Nápady byly velmi podnětné, všechny ale nemohou být realizovány, budeme tedy o nich uvažovat. Vybereme některé, hlavně pro ty starší. Příští rok bychom tak mohli sázet stromky, vydat se do záchranné stanice, zmapovat počty a rozmístění odpadkových košů, pomoci uklízet atd. Mladší jsou s podobou ekojarmarku spokojeni. 

Jak se nám líbil branný den, to bylo další téma. Všichni byli nadšeni. Ti nejmladší po příchodu domů okamžitě usnuli, ti starší řádně promasírovaní si ověřili, že na pohled jednoduchá činnost zase tak jednoduchá není. Jedna událost sice pokazila radost z vítězství, ale to budeme řešit jinde a s někým jiným.

Paní ředitelka oznámila jednu zajímavou novinku. Příští týden si budeme moci vyzkoušet, jestli nám budou chutnat a jestli bychom měli zájem o veselé svačiny.

Aktualizováno (Čtvrtek, 09 Červen 2016 08:20)