Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Tentokrát jsme se sešli všichni.

Jednání zahájila paní ředitelka. Ve škole proběhla kontrola BOZP, to je sice záležitost dospělých, ale paní ředitelku zajímalo, jestli si také žáci všímají, jaké je prostředí v jednotlivých třídách, jestli si sami žáci jsou vědomi případných nedostatků. Zástupci tříd prvního stupně jsou se svými třídami spokojeni, o ničem  závažnějším nehovořili. Pouze zástupci  třetí třídy upozornili na nenatřené dveře učeben v přízemí a ve 2. a se jedné žákyni podařilo postříkat zeď. Jinak jsou třídy vybaveny novým nábytkem, jsou pěkně vyzdobené a žáci jsou spokojeni.

Trochu jiná situace je ve třídách druhého stupně. Žáci sice o nedostatcích vědí, ale nedaří se jim učebny uhlídat tak, aby je někteří spolužáci svým chováním neničili. Vědí o dírách ve zdi, o poničené malbě, o otlučené zdi kolem dveří, o díře ve dveřích, o ohnuté trubce k radiátoru, vytržené polici. Jen si někteří nechtějí uvědomit, kolik opravy stojí. Chtěli by mít znovu vymalované třídy vybavené novým nábytkem, ale co potom?

Dalším bodem našeho jednání bylo hodnocení Ekojarmarku. Spokojeni byli deváťáci, jejich práce byla opravdu eko. Žáci 8. tříd většinou pomáhali na stanovištích, líbily se jim aktivity venku. U ostatních žáků "zabodovaly" nejvíce budky. Někteří byli méně spokojeni, některé aktivity by raději vyměnily za činnosti prospěšnější jako například úklid okolí školy, výsadba zeleně, práce v areálu školy.

Abychom nekritizovali, ale přišli s nápadem, do příštího jednání si připravíme konkrétní návrhy, prodiskutované ve třídách.

Aktualizováno (Čtvrtek, 19 Květen 2016 12:44)