Home Výuka K výuce Sebehodnocení žáků (2008/2009 2. pol.)

Sebehodnocení žáků (2008/2009 2. pol.)

Vždy na konci pololetí se každý žák ohlíží za svou prací a pomocí jednoduchých otázek je veden k sebehodnocení. Slouží k jeho osobnímu rozvoji, kritickému zhodnocení a učiteli k poznání žáka z jeho vlastního pohledu.

Sebehodnocení žáků - 1. stupeň

Sebehodnocení žáků - 2. stupeň