Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Na jednání přišli zástupci jednotlivých tříd, chyběli jen druháčci.

Hovořili jsme nejdříve o diářích. Měli jsme za úkol zjistit, jak žákům vyhovují, jestli o ně mají zájem, zda by něco změnili, doplnili atd. Většinou jsou s nimi žáci  spokojeni, používají je, osvědčily se jim. Jen jeden hlas naznal, že to je další zátěž v tašce. Jinak nikdo nic nenamítal. Žákům druhého stupně rozsahem stačí, píší si do nich nejen školní povinnosti, úkoly, ale i ostatní, pro ně důležité vzkazy, jsou tedy naprosto spokojeni. Kdo si nezvykl je používat, má problémy  se zapomínáním.

Dále jsme hovořili o Ekojarmarku. Jak se třídy připravují, jak se žáci podílejí na tvorbě panelů, kdo si připravuje vlastní dílnu. Zajímavou informaci jsme se dozvěděli z přístavby. Třetí třídy se složily a zakoupily si keř, který poroste v Parku patriotů s jejich jménem. Takový nápad jsme pochválili, budou mít něco, co s nimi stále poroste a bude jim připomínat jeden den, kdy se rozhodly udělat dobrou věc.

Sběr papíru proběhl, celkové výsledky zatím neznáme, ale některé údaje pro nás nebyly potěšující. Příště se dozvíme více.

Posledním bodem bylo fungování " krabičkové služby". Ve třídách byly určeny služby na vynášení krabiček. Byli určeni ti, kteří na jejich zanechávání ve třídách mají největší podíl. Zatím to funguje dobře.

Aktualizováno (Úterý, 05 Květen 2015 08:46)