Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Na jednání chyběli pouze zástupci druhé třídy, ostatní třídy měly své zastoupení.

Nejdříve jsme hodnotili program Tonda Obal na cestách, kterého se jednotlivé třídy zúčastnily. Všem se líbilo, jakou zajímavou formou se dozvěděli řadu informací o sběru, třídění a zpracování odpadu. Někteří zástupci byli překvapeni, co vše je možné z recyklovaného odpadu vyrobit, co vlastně nosíme na sobě, aniž bychom věděli, z čeho je součást našeho oblečení vyrobena.

V této souvislosti opět padla zmínka o tom, jak se my chováme k životnímu prostředí a našemu okolí. Stačilo si připomenout, jak třídíme odpad ve škole, kolik krabiček stále necháváme povalovat kole sebe, nebo je házíme do košů ve třídě, i když pro ně máme místo na chodbách.

Připomněli jsme si sběrový týden a Ekojarmark. Bylo by dobré, kdybychom se do sběru zapojili všichni. Není problém donést do školy jen symbolický balíček letáků, které se pravidelně objevují v našich schránkách. Jsou i další možnosti, jak si nějaké to kilo obstarat, stačí jen chtít něco udělat. Získané finance se nám vrátí v podobě odměn. Ekojarmark se letos bude konat 22. 4. 2015. Deváťáci půjdou uklízet okolí rybníka. Několik žáků si připravuje vlastní dílny, které se už v předešlých letech osvědčily.

Ještě nabízíme drobnosti na pomoc nemocným dětem.

Všem, kteří si koupili školní noviny, děkujeme. Hlavní poděkování ale patří především těm, kteří se na tvorbě novin podílejí.

Pátá třída si zvolila nového zástupce. Stala se jím M. Švancarová.

Aktualizováno (Čtvrtek, 02 Duben 2015 07:52)