Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Na jednání nám chyběli pouze zástupci druhé třídy, jinak měla každá třída své zastoupení.

Nejdříve jsme hovořili o věčném tématu - pořádku/nepořádku. V některých třídách to není vůbec žádný problém. Jsou však mezi námi i tací, pro které je slovo pořádek úplně cizí. Kromě sáčků od svačiny, někdy i svačin,  plechovek od nápojů, plastových lahví jsou jejich lavice plné sešitů i učebnic. A to už nepřipomínáme zasunuté,  nebo zvednuté židle při odchodu z učebny. Položili jsme si tedy otázku, jak to řeší doma.

Paní ředitelka hodnotila práci několika žáků osmé třídy, kteří  byli pověřeni speciálním úkolem. Z pětice určených se někteří plnění tohoto úkolu vyhýbají. Je tedy na nich, aby si úkol rozdělili a plnili tak, jak by měli. Jinak nebude považován za splněný.

Podařila se nám jedna dobrá věc. Členka našeho parlamentu navrhla, že bychom se mohli připojit do projektu Obědy dětem. Podařilo se nám tímto způsobem zajistit obědy ve školní jídelně pro žáka, který se ne vlastní vinou dostal do velmi nepříjemné životní situace. Přesvědčili jsme se, že nám není vše jedno a že dokážeme být empatičtí a na svém místě.

Jedna členka parlamentu si všimla ve školní jídelně dvou žáků, kterým dělá potíže slušně, ale hlavně správně jíst. Bojují s příborem, jako kdyby ho nikdy nedrželi v ruce, nejčastěji jedí jen lžící, občas berou jídlo i do rukou. Myslíme si, že žáci základní školy by toto měli už umět. Budeme si jich více všímat, třeba jim to nebude příjemné a pokusí se s tím něco udělat.  


Aktualizováno (Pondělí, 16 Březen 2015 07:39)