Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Po vánočních prázdninách několik zástupců tříd chybělo. Omluveny byly jen dvě členky.

Nejdříve jsme hovořili o pořádku ve třídách a o výzdobě, kterou pravidelně někteří jedinci ničí. Nic takového se však neděje v přístavbě ve třetích třídách, kde si žáci hlídají to, čím si sami třídy a schodiště vyzdobili. Třídy jsou velmi pěkné, jsou vždy uklizené, asi se tam třeťáci cítí velmi dobře.

Při ničení výzdoby na chodbě v prvním patře jsme přistihli několik žáků z jedné třídy druhého stupně. Zástupci této třídy dostali za úkol vzkázat třídě, že se o výzdobu na této chodbě po nějakou dobu postará ona. Uvidíme, jaká bude chodba.

Učebna hudební výchovy, kde mají kmenovou třídu deváťáci, je v současné době dost zanedbaná a je vidět, že se o ni  a o pořádek v ní žáci příliš nestarají. Mají za úkol svoji třídu zcivilizovat.

Všechny třídy dostaly za úkol uklidit pozůstatky vánoční výzdoby a začít si více všímat toho, co je kolem nás.

Inspiroval nás jeden televizní pořad. Jaká fungují a jak se dodržují pravidla v rodinách našich žáků. Nejdříve budeme hovořit o trestech.

Aktualizováno (Úterý, 27 Leden 2015 12:38)