Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Katka s Veronikou byly opět připravené, jednání mohlo tedy začít.

Nejdříve jsme hovořili o připravované akci. Všechny třídy mají jasno, jak představí stát, který  jejich zástupci vylosovali. Několik dalších nápadů zaznělo od ostatních, i když se jich to vlastně ani netýkalo. Ukázalo se, že se na Den Evropy všichni těší.

Dále jsme hovořili o diářích. Už je máme nějakou dobu, můžeme tedy hodnotit, jestli nám pomáhají, jestli se osvědčily. Jednoznačně jsme se shodli, že jejich používání nás vede k větší pečlivosti a důslednosti. Žákům vyhovuje týdenní systém, mohou si k určitému dni zaznamenat úkoly, někteří využívají diáře i k osobním poznámkám. Kdo pravidelně diář používá, má menší počet záznamů o zapomínání, kdo se ještě ho nenaučil používat, má prostě smůlu.

Posledním bodem bylo opatření ke zvýšení bezpečnosti, o kterém nás informovala paní ředitelka. Pro zvýšení vlastní bezpečnosti nesmějí žáci pouštět do školy cizí osoby, rodiče na své děti mají čekat pouze ve vestibulu, do školy mohou vstupovat, pokud potřebují cokoliv projednat s vyučujícími, nebo vyzvednout nemocnému dítěti oběd. Škola bude více uzavřena, zvonek u vchodu umožní vstup po ohlášení.

Příští jednání za 14 dní.

Aktualizováno (Čtvrtek, 13 Listopad 2014 09:55)