Důležité

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Kroužky Střelecký kroužek

Střelecký kroužek

Po dlouhé době je tu zase možnost pořádně si zastřílet. Na škole totiž připravujeme střelecký kroužek, který bude pracovat pod vedení p. uč. Sýkory. Povedlo se nám navázat výbornou spolupráci se Střeleckým klubem Vendolí (o spolupráci se střeleckým klubem Alfa Svitavy se jedná) a tak se značně rozšířily i možnosti práce střeleckého kroužku.

Co je tedy možné?

 • V prostorách školy trénovat střelbu z laserové pušky a z klasické vzduchovky
 • Zvládnout techniku a pravidla střelby z krátkých i dlouhých palných zbraní
 • Naučit se základní takticko technická data zbraní, používaných na soutěžích
 • S využitím střelnice Střeleckého klubu Vendolí pravidelně střílet a připravovat se na soutěže (využití střelnice ve Svitavách je předmětem současných jednání)
 • Po dosažení 12 let věku a zvládnutí pravidel střelby zahájit střelby z malorážních zbraní (klasická malorážka - puška, revolver, pistole)
 • Zúčastňovat se regionálních i celorepublikových soutěží
 • Podílet se na celkové práci Střeleckého klubu a využívat jeho klubových prostor
 • Pro zájemce je možné na střelnici klubu střílet i z anglického luku a z nového sportovního luku Petron, který je majetkem Školního sportovního klubu Delfín

Co požadujeme?

 • Písemný souhlas rodičů
 • Kázeň a respektování řídícího střeleb
 • Finanční příspěvek 100,- Kč na pololetí (je možnost stát se členem Střeleckého klubu Vendolí, který pracuje jako Základní organizace Svazu branně-technických sportů, potom je tato částka chápána jako členský příspěvek na celý rok)

Kdy trénujeme?

 • Od října pravidelně v době od 15.20 – 16.20 hod v tělocvičně školy, v souvislosti se stupněm zvládnutí střeleb i v exteriéru (podle povětrnostních podmínek)
 • Po dohodě s rodiči a členy kroužku je možný za příznivého počasí trénink v pondělí od 15.30 – 16.30 na střelnici ve Vendolí, která je certifikována pro střelbu i malorážkových zbraní, budou-li úspěšná jednání s klubem Alfa Svitavy, budou tréninky probíhat na jejich klubové střelnici ve Svitavách
 • Na tréninku rádi přivítáme i rodiče, po dohodě si mohou zastřílet i oni a velmi rádi přijmeme i jejich pomoc se zajištěním závodů a dalších akcí

Bližší podrobnosti sdělí p. uč. Sýkora


 

 

Aktualizováno (Pátek, 09 Říjen 2009 05:23)