Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Kromě dvou omluvených a  jednoho zapomnětlivého jsme se sešli všichni a včas. Zvolené vedení se ujalo své funkce a zahájilo jednání.

Nejdříve jsme hovořili o pořádku ve třídách po skončení vyučování v pátek. Kromě jedné třídy, která zapomněla nechat dole židličky /kvůli focení/, bylo vše v pořádku. Paní ředitelka vytkla některým třídám nedobře smazané tabule a připomněla problém vynášení krabiček od mlíček. Chvíli jsme diskutovali o tom, jestli to je povinností služby po někom uklízet, nebo jak donutit každého, aby si krabičku po sobě uklidil sám.

Dalším bodem bylo poděkování Dominice a Báře a všem, kteří měli nějaký podíl na prodeji a zakoupení pohlednic s motivem koní. Jejich nákupem jsme přispěli částkou 1 000,- Kč na pomoc dětem, kterým s léčbou pomáhají právě koně.

Znovu jsme si vysvětlili, jak se zachovat v případě, že dítě má pocit, že běžné provokování, nadávání nebo ubližování v kolektivu už není běžné, ale má blízko k šikanování. Všem je rozdíl jasný, víme, co bychom měli udělat.

Dále jsme si vysvětlili, k čemu se dají využívat časopisy, které se objevily v mezipatře na stolcích. Dají se tam v klidu získat nové informace do vyučování, příjemně strávit chvíle čekání na vyučování, vyhledat zajímavosti jako aktuality, nebo se dozvědět zajímavosti ze světa motorů.

O přípravách na Den Evropy budeme mluvit příště.

Aktualizováno (Úterý, 21 Říjen 2014 09:51)