Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...



Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.



VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM



 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Blíží se konec roku

Blíží se konec roku

Blíží se konec roku a s ním i období zkoušení, testů a prověrek.

Hovořili jsme tedy o tom, jak se žáci připravují, zda se jim prověrky a testy nekumulují do několika dnů, jak dodržují termíny odevzdávání prací. Nikdo ze zástupců tříd si nestěžoval, o závěrečných zkouškách a prověrkách všichni vědí včas, kdo se chce připravovat, ten se učí, a kdo ne, má prostě smůlu. Klidný průběh vyučování však v některých třídách narušuje několik jedinců, kterým zřejmě na známkách nezáleží a ztěžují tak práci i ostatním.

Ke konci roku patří také volba Sovy roku. Měli bychom se tedy připravit a vybrat toho nejaktivnějšího člena našeho parlamentu. To nás čeká na dalším jednání.

Připomněli jsem si dva termíny větších akcí. 29. květen, kdy budou prvňáčci  rodičům ukazovat, co se naučili, potom si s deváťáky vymění šerpy a trička, deváťáci odprezentují své absolventské práce a odpoledne oslavíme společně Den dětí/ pokud nám to počasí dovolí/. 7. červen, kdy se bude slavit Den dětí v Parku Jana Palacha a někteří naši žáci tam vystoupí s krátkým programem.

Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Červen 2014 09:18)