Důležité

Dne 15. 6. 2021 se uskutečnily volby nových členů školské rady za zákonné zástupce. Nejvíce hlasů získaly a od 12. 7. 2021 se stávají členkami ŠR paní Radka Tauerová a paní Ivana Jadrná.

Dalšími členy ŠR jsou Ing. Marek Antoš a paní Pavlína Letá (za zřizovatele), Mgr. Ivana Dernerová a Mgr. Michaela Tichá (za pg. pracovníky).

 

 

Všechny osoby, které vstupují do areálu školy, upozorňujeme:
Při údržbě stromů v areálu školy bylo zjištěno, že u jedné z lip hrozí pád z důvodu napadení dřevomorem. Z tohoto důvodu ZAKAZUJEME VSTUP DO PROSTORU VYHRAZENÉHO PÁSKOU, aby nedošlo k ohrožení zdraví. Žáci budou poučení i ve škole, rodiče prosíme, aby vysvětlili dětem vysoké riziko nebezpečí. Vstup do školy bude i nadále pouze z ulice Chelčického, než se situaci podaří vyřešit.
Děkujeme za pochopení.

 

Zápis do 1. třídy

2021/2022

pokračování... 


Dopis na rozloučenou

Jsou dny pohodové, šťastné a veselé a pak jsou ty druhé, smutné a neradostné. Včerejšek byl právě takový. Dorazila k nám zpráva, že nás navždy opustil bývalý ředitel Riegrovky a dlouholetý kolega Pavel Jansa. Pozvání na společné setkání už bohužel nepřijme, ale prý tam nahoru chodí pošta spolehlivě. A tak mu posíláme pár slov na rozloučenou...

 pokračování...


Vyhlášení voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a pedagogické pracovníky na období 2021 – 2023

pokračování...Od pondělí 8. 2. 2021 bude kvůli stavbě uzavřen hlavní vchod do budovy. Jediným vstupem se od tohoto data stane VCHOD DO TĚLOCVIČNY z areálu v přístavbě školy – příchod přes BRANKU do areálu Z ULICE CHELČICKÉHO. Protože tento vchod není opatřen dálkovým otvíráním přes zvonek, bude vstup do budovy zajišťován návštěvám telefonicky ohlášeným. Na vstupních dveřích najdete určené telefonní kontakty.
Děkujeme za pochopení.VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home Aktivity školy Parlament Parlamentní hlasatel

Parlamentní hlasatel

Na našem jednání jsme se zamýšleli nad Ekojarmarkem a sběrem papíru.

Jak se nám líbily připravené dílny, která činnost děti nejvíce bavila, o kterou dílnu byl největší zájem. Názory byly různé. Děti byly většinou spokojené, nadšené z toho, že se jim podařilo něco vlastnoručně vyrobit. Objevily se však také hlasy některých /nebudeme je jmenovat/, kteří se "nudili" a jen čekali, až bude konec. Velký úspěch měla výroba "káči", malým se líbily skládanky z čajových sáčků, ježci, zajímavé bylo poznávání, květiny z ubrousků atd.  Kdo chtěl, tak si zábavu našel. Deváťáci vyrazili v dešti uklízet okolí rybníka a kupodivu nikdo neprotestoval, i když počasí jim opravdu nepřálo. Za zmínku, spíše za pochvalu, stojí parta nadšenců z osmé třídy, která už podruhé připravila svoji vlastní dílnu a za celé dopoledne se nezastavili, o bubínky byl velký zájem. Lukáši, Filipe, Pavle, Lukáši a Natálko, díky.

Dále jsme hodnotili sběrový týden. Sebralo se opravdu hodně. Nejvíce se o dobrý výsledek zasloužili žáci prvního stupně za vydatné pomoci svých rodičů a prarodičů. Nejlepší sběrači byli odměněni. Výsledek sběru v číslech najdete na stránkách školy.

Aktualizováno (Pondělí, 26 Květen 2014 09:16)