Home

Soutěž praktických dovedností

SOU Svitavy pořádá každoročně okresní kolo soutěže praktických dovedností žáků základních škol.

Do okresního kola postupují dva nejlepší z jedenácti základních škol. Naši školu v tomto roce zastupovala děvčata z 8. třídy, Karin Kudlová a Vanessa Švendtová, které vyhrály školní kolo soutěže. Náročnost výrobku, který měli žáci za úkol vyrobit, odpovídala dovednostem, znalostem, ale už i zkušenostem žáků. Po celou dobu pracovali žáci pod dozorem učitelů odborného výcviku. Na práci dohlíželi i žáci odborného učiliště, kteří byli ochotni poradit a pomoci. Na pomyslné „bedně“ jsme se neumístili, ale osmé místo mezi jednotlivci v konkurenci třiceti soutěžících, je důstojný výsledek. Nicméně vítězi se stali všichni účastníci, neboť si domů odnesli svoje klepačky, které byly všechny funkční.

Průběh soutěže shrnula Vanessa Švendtová:

Tato soutěž se konala na Středním odborném učilišti ve Svitavách. V osm hodin bylo zahájení, kde byl puštěn film o škole, jak to tam chodí a co všechno je možno se tam naučit. Když jsme se konečně sešli v plném počtu, rozdělili nás do dvou skupin a poté nás odvedli do dílen. V dílnách byla nachystána pracovní místa. Dostali jsme zadání s tím, co máme vytvořit. Za úkol bylo vytvořit klapačku ze dřeva. Pokud jsme něco nevěděli, nebo nám něco nešlo, tak jsme mohli požádat o radu studenty školy. Poté co jsme klapačku dotvořili, jsme šli na oběd. Během doby, co jsme byli na obědě, porotci soutěže hodnotili naše výrobky. Po návratu byly vyhlášeny výsledky, a šli jsme domů.

Vanessa Švendtová