Důležité

Na středu 6. 11. 2019 byla Českomoravským odborovým svazem pracovníků ve školství vyhlášena stávka. Protože se zaměstnanci školy ke stávce připojují, bude škola v tento den zcela zavřena. O důvodech účasti více níže.

 

Pro zajištění speciálních vzdělávacích potřeb našich žáků hledáme kolegu/kolegyni - speciálního pedagoga/pedagožku, a to od 1. 9. 2020. Místo je vhodné jak pro zkušeného pedagoga, tak pro absolventa, kterému nabídneme zázemí pro práci, podporu a začlenění do školního poradenského pracoviště. Půjde o celý úvazek. Více informací poskytne ředitelka školy na tel. 739 630 519, e-mail batkova@riegrovka.cz.

 

Od 1. 2. 2020 hledáme do našeho týmu školního psychologa/psycholožku (úvazek 0,5) a učitele/ku předmětů druhého stupně hudební výchova, svět učení a pracovní činnosti (6 hodin týdně). Pokud máte odpovídající kvalifikaci a jste zapáleni pro práci s dětmi, kontaktujte ředitelku školy na tel. 739630519.


Vyhlašujeme doplňkové volby členy školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků na období do r. 2020. Jeden člen zvolený za zák. zástupce přestal být podle platných Stanov členem, proto je nutné počet členů doplnit do požadovaného počtu. Více zde.


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home

Informace k přijímání dětí k základnímu vzdělávání do prvního ročníku školního roku 2019/2020

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku, informace o organizaci a průběhu zápisu, o odkladu povinné školní docházky.

Aktualizováno (Pondělí, 08 Duben 2019 09:43)

 

... ať se kola točí!

Duben je tradičně označován za "měsíc bezpečnosti dopravního provozu",  kam jinam bychom se tedy měli vydat,  než na dopravní hřiště ?

Aktualizováno (Čtvrtek, 04 Duben 2019 10:59)

Celý článek...

 

Čím jednou budu?

Předmět PRVOUKY  na prvním stupni ZŠ je malým bádání, a objevováním světa kolem nás. Děti se dozvídají mnoho nového a ve spoustě případů si vyměňují zkušenosti a poznatky získané z vlastních prožitků.

Aktualizováno (Čtvrtek, 04 Duben 2019 11:00)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Zástupci jedné třídy chyběli, byla to však jejich první nepřítomnost.

Aktualizováno (Čtvrtek, 04 Duben 2019 10:57)

Celý článek...

 

Zápis do 1. ročníku šk. roku 2019/2020

Vážení rodiče, zápis dětí do 1. ročníku se uskuteční ve středu 24. 4. 2019 od 14 do 18 hodin.Více informací níže.

Aktualizováno (Úterý, 19 Únor 2019 11:50)

Celý článek...

 

Soutěž praktických dovedností

SOU Svitavy pořádá každoročně okresní kolo soutěže praktických dovedností žáků základních škol.

Aktualizováno (Pátek, 29 Březen 2019 08:15)

Celý článek...

 

Řezbářský workshop v muzeu

V půli března žáci 5. B navštívili expozici řezbáře Aloise Petruse v místním muzeu. Mohli si prohlédnout krásně zdobený nábytek a další užitkové předměty z jeho dílny. Nechyběla ukázka dřevěných loutek - a zde začala nejspíš ta nejzábavnější část prohlídky.

Aktualizováno (Středa, 27 Březen 2019 14:02)

Celý článek...

 

Rozvíjej se, poupátko…

Příchod jara je vždy spojován s teplejším počasím a přibývajícími slunečními paprsky. Příroda se po dlouhé zimě probouzí k životu.

Aktualizováno (Čtvrtek, 28 Březen 2019 07:09)

Celý článek...

 

Zkoumáme jehličnany

Výuka botaniky není pouze o biflování pouček, pochopení rostlinného systému a osvojování si velkého množství biologických výrazů.

Aktualizováno (Středa, 24 Duben 2019 13:59)

Celý článek...

 

3.A v knihovně

Při dnešní návštěvě knihovny nás paní knihovnice seznámila s webovými stránkami knihovny, jak se na nich orientovat a co všechno se tam můžeme dozvědět.

Aktualizováno (Středa, 27 Březen 2019 13:56)

Celý článek...

 

Čtenářská gramotnost

Zvoní, začíná hodina čtení v 2. B. Listujeme v nové knížce, kterou jsme vyměnili za čítanku.

Aktualizováno (Středa, 27 Březen 2019 13:52)

Celý článek...

 

Voda pro všechny...

Výzva MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ - nakreslete, namalujte, vytvořte.....

Aktualizováno (Středa, 27 Březen 2019 13:48)

Celý článek...