Home

Návštěva vojáka ve škole

Téměř každý chlapec hrál v dětství na vojáka a často se stylizuje do  "nepřekonatelného vojáka" v počítačových hrách.

Aktualizováno (Pondělí, 25 Červen 2018 10:18)

Celý článek...

 

Branný den 1. stupně

Dne 19.6. se ve sportovním areálu školy uskutečnil branný den žáků 1. stupně. Účastníci byli rozděleni do šestičlenných hlídek. Na jednotlivých stanovištích se tak děti učily orientovat v terénu, pracovat s mapou, překonávat různé překážky, plnit úkoly z dopravní výchovy a zdravovědy, přenášely také raněného a soutěžily v různých sportovních disciplínách. Počasí se vydařilo, žáci prožili příjemné sportovní dopoledne.

Aktualizováno (Pondělí, 25 Červen 2018 09:50)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Na posledním jednání chybělo několik zástupců tříd, zřejmě však četli poslední hlasatel a přišli se omluvit, spíše vysvětlit svoji nepřítomnost.

Paní ředitelka vysvětlovala pravidla  soutěže, do které se také jako škola zapojíme. 3IQ. Touto soutěží se svitavské školy budou snažit o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Zkusili jsme si odhadnout výsledek, kterým se zapíše naše škola. Tipy byly rozdílné, dnes už ale víme, kdo se nejvíce skutečnému číslu přiblížil a kdo tedy bude odměněn. Asi si jména necháme až do Fabriky. Prozradím jen, že se to podařilo dvěma členům parlamentu.

Nakonec jsme si chvíli povídali o tom, co se nám podařilo, co nepodařilo a co bychom chtěli zlepšit příští rok.

Popřáli jsme si klidný konec roku, pěkné vysvědčení a dlouhé prázdniny.

Aktualizováno (Úterý, 03 Červenec 2018 08:23)

 

Kód EQF

Letos poprvé uvidí žáci 9. ročníku na svých vysvědčeních zkratku EQF. Tato zkratka a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Smyslem tohoto údaje je přiblížit dosaženou úroveň vzdělání absolventa. Absolventi základních škol a dvouletých učebních oborů mají na tiskopisech uvedenou úroveň EQF 2.

Aktualizováno (Pátek, 22 Červen 2018 06:38)

Celý článek...

 

Zvládli jsme to i v letošním školním roce ! ESS - skupinky.

Na konci měsíce dubna jsme ukončili půlroční přípravu předškoláků v rámci edukativně-stimulačních skupinek v letošním školním roce.  Děti si v průběhu jednotlivých lekcí procvičovaly dovednosti, které jsou důležité  pro nácvik čtení, psaní a počítání.

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Červen 2018 13:52)

Celý článek...

 

... a možná přijde i hraběnka ...

Třeťáci jsou opět v akci.

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 08:13)

Celý článek...

 

Pavučina ve 3. třídě

Ne, to není stížnost na paní uklízečku.

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 08:14)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Nesešli jsme se všichni. Ti, kteří se nedostavili, se ani nestihli omluvit. Škoda.

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 07:06)

Celý článek...

 

Určování druhů rostlin

V pátek 8.června si žáci šestých ročníků ověřili své znalosti rostlin při školní poznávačce. Celé jaro se žáci v hodinách botaniky připravovali a studovali rostliny umístěné ve skleničkách na oknech chodby školy. Jednalo se o popsané druhy rostlin, se kterými se mohou žáci běžně setkat při svých toulkách přírodou.

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 08:05)

Celý článek...

 

Nabídka kroužků Veselá věda od října 2018

Veselá věda - kroužky zábavných "skorovědeckých pokusů z chemie, fyzika a biologie pro děti z 1. stupně nabízíme přímo v naší škole! Více informací na www.veselaveda.cz. Kroužky v případě zájmu poběží od začátku října 2018, 1x týdně 60 minut, 15 lekcí (80,- Kč/hod.)

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 07:18)

Celý článek...

 

Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

Naše základní škole se zapojila do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou vzájemně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Aktualizováno (Úterý, 19 Červen 2018 13:35)

Celý článek...

 

K výročí jsme přispěli i my

Magické číslo 100 se letos objevuje  všude. Připomíná nám řadu událostí, provází nás naší historií, vše se koná na počest této stovky. Nemůže to být ani jinak. Naše republika si totiž ke konci října připomene 100. výročí vzniku samostatného státu.

Aktualizováno (Úterý, 03 Červenec 2018 08:26)

Celý článek...