Důležité

Na čtvrtek 25. 10. 2018 je vyhlášeno pro žáky školy z organizačních důvodů ředitelské volno.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home

Parlamentní hlasatel

Chyběla nám pouze jedna žákyně. Byla to už její několikátá absence, třída si proto bude muset zvolit nového zástupce.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2018 09:41)

Celý článek...

 

Vyjeli jsme na kolech….

…..nebyla to obyčejná vyjížďka do přírody, ale praktická zkouška našich znalostí a dovedností jako účastníků silničního provozu. Navštívili jsme dopravní hřiště.

Aktualizováno (Středa, 30 Květen 2018 07:37)

Celý článek...

 

Tajemství pirátské truhly

Dne 9. 5. Jsme se v rámci prodloužené středy vydali na výpravu k pramenům řeky Svitavy, spojenou s dobrodružnou  pirátskou hrou .Vypluli jsme pomyslně  po obědě  ze školní družiny a rozdělili jsme se na sedm družstev.

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Červen 2018 13:54)

Celý článek...

 

Čarodějnický rej

Čarodějnice jsme oslavili se družinovými dětmi u Rosničky, kde na nás letos čekalo krásné nové ohniště.

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Červen 2018 13:55)

Celý článek...

 

Výlet do Semanína

Každé jaro jezdíme s dětmi ze školní družiny do Semanína, kde se nachází Přírodní rezervace - Králova zahrada. Rezervaci chrání smrkové a jasanové olšiny s bohatým výskytem bledule jarní.

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Červen 2018 13:56)

Celý článek...

 

Informace ze školní jídelny

Kancelář Internátní školní jídelny Svitavy bude 7. 5. 2018 z technických důvodů uzavřena.

 

Rozhodnutí o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od šk. roku 2018/2019

K zápisu do první třídy přišlo celkem 29 dětí, z toho 2 děti požádaly o odklad nástupu povinné školní docházky. Přijato bylo 27 dětí. S rodiči se těšíme na viděnou na informační schůzce 14. června 2018 v 15:30 hodin.

Rozhodnutí o přijetí žáků...

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Květen 2018 16:15)

 

Informace o zápisu do 1. třídy

S předstihem oznamujeme rodičům, že všechny děti, které podaly žádost o přijetí, budou přijaty. Oficiální rozhodnutí o přijetí bude vyvěšeno 3. 5. 2018

 

Naše putování CHKO Litovelské Pomoraví

V pátek 20.dubna jsme se společně se žáky 6. A vypravili do CHKO Litovelské Pomoraví. Asi hodinku jsme jeli autobusem do Litovle, kde už na nás čekal pracovník CHKO pan Jiří Šafář a mohli jsme vyrazit. Cestou podél toku řeky Moravy nám náš průvodce ukazoval různé druhy rostlin a živočichů, například malého ptáčka ledňáčka říčního. Bohužel jsme si nemohli nevšimnout řeky Moravy plné odpadků.

Aktualizováno (Středa, 02 Květen 2018 09:54)

Celý článek...

 

Informace k přijímání dětí k základnímu vzdělávání do prvního ročníku školního roku 2018/2019

Kritéria pro přijímání dětí do 1. ročníku, informace o organizaci a průběhu zápisu, o odkladu povinné školní docházky.

Aktualizováno (Čtvrtek, 05 Duben 2018 06:11)

 

Sběrový týden na Riegrovce

Sběr papíru ( sbíráme všechny druhy papírového odpadu - noviny, časopiy, knihy, karton, smíšený papír atd.) v týdnu 23. 4. až 27. 4. 2018.

Aktualizováno (Úterý, 17 Duben 2018 13:40)

Celý článek...

 

Sbírání odpadků v rámci Dne Země

Už děti v mateřských školách dnes vědí, že chovat se ekologicky neznamená sbírat odpadky, ale být k přírodě co nejohleduplnější, žít s ní v co největším souladu a zatěžovat ji co nejméně. Tak proč to vlastně vůbec děláme?

Aktualizováno (Úterý, 24 Duben 2018 11:21)

Celý článek...