Home

Den České republiky aneb Osmý, osmý, osmý, osmý, devátý…

Dějiny plné osmiček – pro naši zemi stěžejních historických událostí, a tudíž i témat k zamyšlení a poučení.

Aktualizováno (Pondělí, 05 Listopad 2018 11:08)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Kromě dvou zástupců jsme byli kompletní. Jednání bylo velmi rušné, všichni byli aktivní.

Aktualizováno (Pondělí, 05 Listopad 2018 11:13)

Celý článek...

 

Školou chodí strašidla

Dne 24.10. proběhlo na naší škole strašidelné vyučování. Žáci 5. b uspořádali pro své spolužáky z nižších ročníků malou oslavu svátku Halloween.

Aktualizováno (Pondělí, 29 Říjen 2018 15:45)

Celý článek...

 

Čtvrt miliónu aneb ohlédnutí za podzimním sběrem

Kolik naše škola nasbírala starého papíru za dobu její existence to opravdu nevím. Ale díky "sběratelskému" nadšení rodičů, žáků, učitelů a dalších pracovníků naší školy jsme za posledním osm a půl roků nasbírali přes čtvrt miliónů kilo papíru, toto množství papíru odpovídá přibližně čtyř tisícům stromů, ze kterých by byl papír vyroben.

Aktualizováno (Pondělí, 29 Říjen 2018 15:49)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Na tomto jednání jsme se sešli v menším počtu. Zástupci dvou tříd totiž pomáhali panu učiteli se sběrem papíru. O jednání se dozvědí z hlášení školního rozhlasu.

Aktualizováno (Pondělí, 29 Říjen 2018 15:44)

Celý článek...

 

Jede, jede mašinka ...

... a tentokrát nás, žáky 4. třídy,  odvezla do Poličky. Z komínka se nám sice nekouřilo, ale do cíle jsme bezpečně dojeli.  Po svižné procházce nás přivítali v Ravensburgeru, továrně na puzzle.

Aktualizováno (Pondělí, 29 Říjen 2018 15:44)

Celý článek...

 

Vycházka do Vodárenského lesa

V pátek 12. 10. proměnily třídy 2.A a 2.B dopolední výuku ve vycházku do Vodárenského lesa. Čekala nás dlouhá, ale zajímavá trasa po naučných stezkách. Hned na začátku jsme navštívili pozorovatelnu s panoramatickou fotografií, umožňující identifikovat dřeviny z ní viditelné.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Říjen 2018 05:49)

Celý článek...

 

Pozorujeme trepky

Při své první laboratorní práci ze zoologie pozorovali žáci sedmého ročníku jednobuněčné organizmy - prvoky. Pomocí mikroskopu se jim podařilo sledovat pohyb trepky velké.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Říjen 2018 05:40)

Celý článek...

 

Není voda jako voda.

O tom se na vlastní oči přesvedčili žáci osmého ročníku naší školy, kteří v pondělí 8.října v rámci předmětu chemie navštívili čističku odpadních vod v Hradci nad Svitavou. Přivítal je silný zápach odpadní vody, která je do čističky přiváděna ze Svitav a okolních vesnic. O to více byli překvapeni, jak tato voda vypadá, když čističku opouští a odtéká do volné přírody. Není už vůbec cítit a vypadá jako voda čistá.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Říjen 2018 05:36)

Celý článek...

 

Kaštánkové proměny z 2. B.

I když to sluníčko nechce vzdát, kalendář je neúprosný. Vlaštovičky odletěly.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Říjen 2018 05:34)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Naše první jednání po prázdninách jsme zahájili v poněkud obměněném složení. Odešli zástupci deváté třídy, přišli nováčci - zvolení zástupci ze druhých tříd, někteří byli vystřídáni.

Aktualizováno (Středa, 17 Říjen 2018 09:12)

Celý článek...

 

Podpora společného vzdělávání II

Od 1. 9. 2018 naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 pro Šablony II. Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Název projektu (registrační číslo projektu): Podpora společného vzdělávání II (CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009611).

Aktualizováno (Úterý, 13 Listopad 2018 12:21)

Celý článek...