Důležité

Upozorňujeme žáky, kteří jezdí do školy na kole a byli zvyklí zamykat ho do stojanu v areálu školy, že se zahájením stavebních prací a uzavřením přístupu do areálu byl tento stojan přestěhován mimo zamykatelnou část areálu. S tím souvisí zvýšené riziko odcizení kola, stojan je viditelný z veřejné komunikace, což v minulosti vedlo k častějším krádežím. Doporučujeme proto, abyste zvážili nezbytnost používání kola na cesty do a ze školy a jeho ukládání v náhradních prostorách po dobu rekonstrukce.

 

Potřebujete-li pro svého zaměstnavatele potvrzení školy na Žádosti o ošetřovné při péči o dítě během uzavření školy...

Uzavření školy...

Doporučení pro školy - koronavirus...

Hledáme speciálního pedagoga/pedagožku...

Hledáme nového kolegu/kolegini...

Hledáme zástup do školní jídelny...VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home

Ekologická výstava

Žáci devátého a osmého ročníku absolvovali návštěvu Gymnázia Svitavy zaměřenou na ekologickou výchovu. Průvodcem nám byl p. Mach, učitel biologie a chemie. Nejdříve jsme zhlédli film Natura Bohemica, který nás seznámil s rozmanitostí a krásou české přírody. Dále následovala krátká beseda, prohlídka chovaných zvířat a ekologická výstava. Výstava na 15ti panelech seznamuje žáky s historii a ochranou přírody. Byly pro nás připraveny pracovní listy.

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:19)

Celý článek...

 

Poděkování

Jménem Občanského sdružení ZŠ Riegrova děkujeme všem rodičům za finanční příspěvek, který věnovali na činnost školy na konci roku 2010.

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:20)

Celý článek...

 

Náš lyžák

První únorový týden jsme se my, sedmáci, rozjeli na lyžařský výcvik do Čenkovic. Ubytováni jsme byli na chatě Vigona přímo u vleku. Počasí nám přálo, sněhu bylo dost a občas na nás přes mlhu vysvitlo i sluníčko. Denně jsme strávili pět hodin lyžováním a zdokonalováním svých lyžařských dovedností.

Aktualizováno (Středa, 23 Únor 2011 08:46)

Celý článek...

 

Kyberšikana

Co s kyberšikanou ?

Základní škola, Riegrova ulice ve spolupráci s Policií České republiky pořádá pro rodiče, veřejnost, děti a mládež besedu s por. Hanou Kaizarovou na téma Kyberšikana.

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:21)

Celý článek...

 

Bruslení

Žáci a žákyně šestých až devátých tříd navštívili v rámci zpestření hodin tělesné výchovy zimní stadion.

Aktualizováno (Pondělí, 31 Leden 2011 20:54)

Celý článek...

 

Soutěž poznávání živočichů DDM Svitavy

V prvním kole čtyřkolové přírodovědné soutěže DDM Svitavy - poznávání živočichů, žáci naší školy uspěli. Jména žáků se objevila na čelních místech výsledkové listiky.

Výsledky nejlepších :

Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Leden 2011 15:54)

Celý článek...

 

Upozornění pro rodiče

Policie ČR oslovila školy, aby žáky poučily o bezpečném chování při kontaktu s cizí osobou.

Aktualizováno (Středa, 19 Leden 2011 12:42)

Celý článek...

 

Cesta za ptáky měst

V sobotu 18.12.2010 proběhla akce mladých svitavských ornitologů Cesta za ptáky měst - zimní hosté, na které se podílela naše škola zapůjčením školních dílen k výrobě ptačích krmítek.

Aktualizováno (Středa, 23 Únor 2011 08:28)

Celý článek...

 

Novoroční florbalový turnaj

Florbalový turnaj žáků 6. a 7. tříd

Ve středu 5.ledna si žáci a žákyně šestých a sedmých tříd změřili své síly a schopnosti ve florbalovém turnaji. Na dvě vyučovací hodiny obsadili tělocvičnu a zahráli si v duchu fair-play vzájemná utkání.

Aktualizováno (Středa, 19 Leden 2011 12:39)

Celý článek...

 

Konzultační den pro rodiče - upozornění

Ve čtvrtek 20.1.2011 od 16 do 18 hodin mohou rodiče přijít do školy na konzultaci o prospěchu a chování svých dětí za 1. pololetí. Z důvodu nemoci jsou  nepřítomny paní učitelky Ducháčková, Janková a Hladíková. Ostatní vyučující najdete v jejich třídách, nebo ve sborovně (pokud nejsou třídními učiteli).

Aktualizováno (Středa, 19 Leden 2011 12:41)

 

Vánoční trhy

První prosincový den pořádala školní družina již páté vánoční prodejní trhy spojené s prohlídkou Adventní výstvavy prací dětí mateřských škol ze Svitav a okolí s hudebním vystoupením žáků naší školy a ukázkami vánočních zvyků.

Aktualizováno (Středa, 23 Únor 2011 12:51)

Celý článek...

 

Možná přijde kouzelník

Školní družina pořádá: Možná přijde kouzelník -škola kouzel a písničky z pohádek

KDY: 12. ledna, KDE: Tělocvična naší školy, VSTUPNÉ : 50,- Kč

S sebou : dobrou náladu (přezůvky, nebo návleky na boty)