Home

Recyklohraní vstupuje do nového roku

K splnění úkolu pro žáky v rámci Recyklohraní - vytvořit přání k Novému roku, jsme použili nádherný stromek  žáků sedmého ročníku , šikovnost Zdeňka Šmída a chuť ostatních žáků něco udělat. A co jsme vytvořili ? Můžete zhlédnout níže. Pěkný nový rok přejeme všem čtenářům.

Aktualizováno (Pondělí, 11 Leden 2010 09:35)

Celý článek...

 

Krok za krokem

V rámci primární prevence sociálně patologických jevů absolvují v lednu a v únoru žáci 4. a 7 . ročníku výukový program „Krok za krokem“  Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí.

Aktualizováno (Pondělí, 11 Leden 2010 09:36)

 

Školní noviny - Brno

Školní noviny, Šesťáček, Rino, Riegrováček – to jsou názvy, pod kterými už 12 let vycházejí na ZŠ Riegrova školní noviny. Měnil se nejen název,  ale také složení redakční rady a hlavně podoba novin. Jsou barevné a čím dál lepší svou grafickou podobou. Proto jsme se letos přihlásili do celostátní soutěže školních novin a časopisů.

Aktualizováno (Úterý, 15 Prosinec 2009 12:51)

Celý článek...

 

Adventní výstava na Riegrovce

Spolupráce s mateřskými školami není pro ZŠ Riegrova ve Svitavách žádnou zvláštností. Několik let se s úspěchem setkávají děti MŠ M.Majerové se žáky školy. Rozhodli jsme se završit tuto aktivitu Adventní výstavou, na které by byly prezentovány práce dětí mateřských škol.

Aktualizováno (Pondělí, 14 Prosinec 2009 09:55)

Celý článek...

 

Pokračujeme v Recyklohraní

Naše škola se v minulém roce  přihlásila do celorepublikového projektu recyklace elektroodpadů a baterií. V minulém školním roce se nám podařilo nasbírat téměř 100 kg baterií a 300 kg elektrospotřebičů, které jsme vyměnili za body a ty vyměnili za pomůcky  využívané ve škole při výuce (např. DVD přehrávače).

Aktualizováno (Čtvrtek, 17 Prosinec 2009 13:14)

Celý článek...

 

Těšíme se na zápis

 

V měsíci listopadu učitelé připravili pro budoucí prvňáčky tři pracovní odpoledne. Byly zaměřeny na rozvoj motoriky,tělesné i pracovní výchovy. odiče děti doprovázeli a mohli se zapojit do činností s nimi.

Aktualizováno (Středa, 02 Prosinec 2009 13:16)

Celý článek...

 

Návštěva Střední zdravotnické školy ve Svitavách

Žáci osmého ročníku navštívili v rámci Dnů otevřených dveří Střední zdravotnickou školu ve Svitavách. Za doprovodu učitelek a studentek střední školy jsme si prohlédli odborné učebny doplněné ukázkami z výuky. Vzhlédli jsme prezentace o škole a měli jsme možnost získat informace týkající se studia.

Aktualizováno (Pondělí, 30 Listopad 2009 07:31)

 

Florbalové utkání

24.listopadu 2009 proběhlo přátelské florbalové utkání mezi žáky ZŠ Riegrova a ZŠ T.G.Masaryka ve sportovní hale ve Svitavách. V průběhu zápasu se střídali ve hře mladší a starší žáci. Celkově zvítězili hráči z ZŠ T.G.Masaryka. Věříme ovšem, že odveta bude pro nás příznivější.

Aktualizováno (Pondělí, 30 Listopad 2009 07:29)

 

Prázdninová stopadesátka

Florbalisté naší školy využili dnů volna k prázdninovému „florbalistickému maratónu“. Nadšení a příjemné prostřední sportovní haly (děkujeme p. Hnátovi ) hráči všech věkových kategorií  si ani nepřipouštěli myšlenku na přestávky, ten kdo potřeboval si odpočinout se mohl vystřídat a hra trvala v jednom tahu celých 150 minut. Kolik gólů jsme dali ?  Celkem 53 s výhrou „barevných“ v poměru 29 : 24.

Aktualizováno (Pondělí, 30 Listopad 2009 07:29)

Celý článek...

 

Inovace učebny 8.b

Žáci 8.B se rozhodli, že si vymalují třídu. K tomuto kroku se odvážili již koncem loňského školního roku – museli totiž požádat o svolení paní ředitelku, paní učitelku třídní o pomoc a v neposlední řadě připravit na papír motivy, které by měly zdobit jejich učebnu.

Aktualizováno (Pátek, 04 Prosinec 2009 08:29)

Celý článek...

 

Prodejní vánoční trhy

Zveme Vás na prodejní vánoční trhy pořádané školní družinou. Více informací v letáku.

Aktualizováno (Pondělí, 30 Listopad 2009 07:12)

Celý článek...

 

Pojďte si zahrát! Co? Florbal!

Kdy? 17. prosince 2009 od 14.30 – 17.00
Kam?  Do tělocvičny ZŠ Riegrova

Aktualizováno (Středa, 25 Listopad 2009 07:04)

Celý článek...