Home

Keramika ve Světlance

Dne 6.3.2012 jsme se vypravily do  Světlanky a v rámci našich přátelských setkání jsme si pro klienty Světlanky připravily keramické pracovní dopolene.

Aktualizováno (Pondělí, 18 Červen 2012 13:55)

Celý článek...

 

Návštěva koordinátora prevence MěÚ Svitavy.

Ve čtvrtek 3. kětna 2012 nás navštívil koordinátor prevence MěÚ ve Svitavách p. Erich Stundl. Žákům devátého ročníku byli předloženy situace běžného denního života. Společně hledali nejvhodnější řešení situací tak, aby nedocházelo k porušování zákona, vzájemného respektování a soužití.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2012 08:42)

 

První pomoc? Zvládneme!

Šestnáct pedagogů absolvovalo v dubnu a květnu dvacetihodinový kurz první pomoci pro učitele, které pořádala Střední zdravotnická škola ve Svitavách v rámci svého evropského projektu.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2012 08:42)

Celý článek...

 

Osvětim

Auschwitz – Birkenau

Dne 27. 4. 2012 jsme se sešli ráno v 4:45 hod a jeli jsme směr nejhorší koncentrační tábor II.světové války, Osvětim. Cesta byla dlouhá a únavná, takže někteří ještě dospávali.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2012 08:41)

Celý článek...

 

Atletické závody Kinderiáda

Kinderiáda  je celostátní atletická soutěž pro žáky  2., 3., 4.  a 5. ročníků základních škol. Letos jsme se i my přihlásili do regionálního kola této soutěže. Za 2. ročník nás reprezentovala Apolena Přikrylová a Jakub Klika, za 3. ročník Magdaléna Vostřelová a Kristián Hroch, za 4. ročník Eliška Boleloucká a Milan Králíček a za 5. ročník to byla Adéla Hejlová a Patrik Tichý.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2012 08:30)

Celý článek...

 

Šerpování

Jako každý rok i letos se budou žáci devátých ročníků loučit se školou a prvňáčkům budou předávat pomyslnou štafetu. Šerpování proběhne 4. června 2012 od 9:00 hodin v tělocvičně naší školy. Ještě předtím prvňáčci ukáží, co se už naučili. Od 8:00 do 8:45 bude ukázková hodina pro rodiče. Někteří žáci devátých tříd se rozhodli vytvořit velkou samostatnou práci, tzv. absolventskou. Práce budou prezentovat od 10:00. Všechny Vás na tuto akci srdečně zveme.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2012 08:35)

 

Jsme tady, informujeme

Už minule jsme vás informovali o tom, že se nám podařilo nahradit členky redakční rady, které odešly na střední školy, že Evu alias Evouše nahradil Adam - Ady,  že noviny začaly opět vycházet.

Co ale ještě nevíte, je to, že jsme změnili způsob práce, že jádro redakční rady tvoří skupinka žáků z osmé a, že se o práci v redakční radě zajímá stále více žáků, že se v  novinách objevují komiksy, že jsme získali šikovnou fotografku, že jsme se opět přihlásili do soutěže, že jsme získali finanční prostředky z grantu. Jestli chcete vědět ještě víc, přečtětě si nás.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2012 08:43)

 

Ekojarmark

Ve čtvrtek 19. 4. 2012 jsme společně třídy 9.a a 9.b vyrazily do přírody v rámci Ekojarmarku. A zase jsme se všichni přesvědčili o tom, jak se my, kteří si říkáme lidé, opravdu dokážeme chovat. Náším úkolem bylo v okolí našeho svitavského rybníka Rosnička sbírat vše, co tam nepatří. A že to byly „poklady“ nevídané! Namátkou: žehlička,umyvadlo,pneumatiky a krabice od všeho… a klasika: pet lahve a umělá hmota všeho druhu, lahve skleněné(bohužel nevratné)… Možná si to neuvědomujeme, ale tohle naše místo u Rosničky je jedno z nejhezčích míst, které tu máme. Po řádném úklidu jsme byli odměněni moc dobrým obědem (kuře na paprice) v pěkné restauraci „U Kocoura“.  Myslím si, že se nám den vydařil a všichni jsme byli rádi, že jsme udělali něco pro přírodu, možná i pro sebe.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2012 08:23)

Celý článek...

 

Zahájení prací

2. 5. budou zahájeny stavební práce v suterénních prostorách školy. V rámci projektu OP VK My se neztratíme! připravíme pro žáky nové školní dílny a zázemí pro výuku vaření. Z důvodu bezpečnosti bude uzavřeno přístupové schodiště do suterénu ze zadní části areálu, kterým jsou žáci zvyklí chodit k šatním skříňkám. Od tohoto data budou využívat pouze druhé schodiště na opačné straně chodby, a do budovy budou vstupovat ze zadní části areálu druhým, vzdálenějším vchodem. Místa, kam nesmějí žáci vstupovat, budou vyznačena. Žáci budou poučeni o bezpečném pohybu, o poučení dětí v tomto smyslu prosíme i rodiče. I v areálu bude zvýšený pohyb v souvislosti s touto akcí. Práce potrvají do konce školního roku.

Aktualizováno (Středa, 02 Květen 2012 11:46)

 

Ekojarmark 2012

Letos jsme se na tradiční EKOJARMARK obzvlášť těšili, protože nás čekaly naprosto nové dílny.

Aktualizováno (Středa, 02 Květen 2012 11:23)

Celý článek...

 

Třetí místo máme "doma"

Ve středu 18. dubna 2012 proběhlo okresní kolo florbalu v Moravské Třebové žáků čtvrtého a pátého ročníku. Kluci se snažili a byla vidět velká snaha. Okresnímu kolu věnovali velkou pozornost již v přípravě. V turnaji znejistěli první prohrou se ZŠ Lubnou, ale pak se kluci začali zlepšovat. Na závěr jsme získali třetí místo, které jistě bylo příjemným ohodnocení úsilí kluků.

Aktualizováno (Středa, 16 Květen 2012 08:48)

Celý článek...

 

Akce školy v rámci projektu "Hledání hvězdy Davidovy"

Akce školy v rámci projektu Městského muzea a galerie ve Svitavách a Střediska kulturních služeb města Svitavy

 Hledání hvězdy Davidovy – zbořené chrámy

 V rámci tohoto projektu se žáci 9. tříd mohou zúčastnit v odpoledních hodinách některých akcí v doprovodu pí učitelky Hladíkové

 

Aktualizováno (Středa, 02 Květen 2012 11:45)

Celý článek...