Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home

Vycházka k pramenům řeky Svitavy

Dne 3. listopadu naše družina vyrazila na vycházku do přírody. Našim cílem byly prameny řeky Svitavy.
Děti na vycházce provázela naučná stezka, která začíná u prvního svitavského rybníka a vede až k pramenů.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Listopad 2010 07:40)

Celý článek...

 

Třídenní výlet „STAN“

V letošním školním roce se konal již pátý třídenní výlet školní družiny, který se stal u našich dětí velice oblíbeným. Výlet probíhal ve dnech od 17. 9. do 19. 9. 2010. I tento rok jsme se rozhodli změnit místo pobytu a jeli jsme na krásnou turistickou chatu  ORIENTKU  v Jeseníkách.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Listopad 2010 07:45)

Celý článek...

 

Hry a opékání u Rosničky

Dne 22. září proběhla naše první prodloužená středa v novém školním roce, na kterou jsme naplánovali vycházku k rybníku Rosnička. Těšil nás i zájem prvňáčků, kteří se zapojili do všech činností  a her. Počasí nám přálo a tak si děti odpoledne s chutí užívali.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Listopad 2010 07:44)

Celý článek...

 

Hry v tělocvičně

Na 6. října jsme si naplánovali jako prodlouženou středu „Zábavné odpoledne na hřišti v Lačnově“. Bohužel nám počasí nepřálo a museli jsme zůstat ve škole. Náhradním programem byly hry a soutěže v tělocvičně.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Listopad 2010 07:43)

Celý článek...

 

Slané pečení

Už dlouhou dobu jsme se chystali s dětmi na práci v kuchyni trochu jinak. Děti vařily, pekly, smažily, vždy něco dobrého na zub, pro sebe i své rodiče. Dnes jsme však kuchtili jinak.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Listopad 2010 07:42)

Celý článek...

 

Hry v parku

Každý týden se družina snaží alespoň jednou navštívit městský park.

Na bohaté zeleni v parku se s dětmi snažíme pozorovat změny v přírodě, které jsou na podzim nejhezčí a nejbarevnější. Nezapomeneme si jít užít i do dětského koutku, kam se děti vždy těší.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Listopad 2010 07:41)

Celý článek...

 

Den Evropy

Dne 26.11.2010 proběhne v dopoledních hodinách na naší škole projektový den nazvaný Den Evropy, jehož cílem je multikulturní výchova v praxi. Každá třída si připraví zábavnou a hravou formou něco o tradicích, kultuře a dalších rysech jedné z 12 evropských zemí a následně s nimi seznámí ostatní žáky školy.Široká veřejnost je srdečně zvána, aby se seznámila, jak naše děti vnímají Evropu.

Aktualizováno (Pondělí, 15 Listopad 2010 07:21)

 

Na skok do středověku...

Na skok do středověku se vydala 7. a třída. Ze školních lavic se vypravili do muzea v Poličce, kde se seznámili s historií královského věnného města. Mohli si obléci středověké oblečení žen, drátěné košile zbrojnošů,  zkusit si, jak se ve středověku bojovalo, zahrát si na zakladatele - lokátora - města. Poté se vydali na hradby, aby v praxi poznali, jak obtížné bylo město bránit, ale i dobývat. 

 

Aktualizováno (Pondělí, 15 Listopad 2010 07:26)

Celý článek...

 

Podzimní Moravský kras

Geologická exkruze Moravským krasem je nedílnou součástí praktické výuky v rámci vyučovacího předmětu geologie a ekologie devátého ročníku.

Aktualizováno (Středa, 25 Květen 2011 05:45)

Celý článek...

 

Vyprávění o Islandu

Výuku o severní Evropě nám ve čtvrtek 7. října 2010 zpříjemnil vyprávěním z prázdninového pobytu na Islandu bývalý žák a student Jihočeské univerzity Jakub Vrána. Společně s dalšími členy výpravy podnikli třítýdenní cestu stopem po Islandu a nafotili spoustu zajímavých fotek této jedinečné krajiny.

Aktualizováno (Úterý, 02 Listopad 2010 12:44)

 

Recyklohraní

V rámci celorepublikového projektu Recyklohraní proběhne v úterý 26. října 2010 od 14.30 hod. do 15.45 hod. sběr elektroodpadu.

Aktualizováno (Úterý, 02 Listopad 2010 12:15)

Celý článek...

 

Návštěva čistírny odpadních vod žáky 8.ročníků

Žáci osmých ročníků naší školy navštívili v rámci hodin chemie čistírnu odpadních vod v Hradci nad Svitavou. Byli překvapeni, jak čistá je voda, která z čističky odchází .

Aktualizováno (Úterý, 02 Listopad 2010 12:15)

Celý článek...