Home

" Tak vy jste ryba! "

" Tak vy jste ryba?" zvolala hostitelka překvapeně...

Aktualizováno (Úterý, 19 Duben 2011 11:35)

Celý článek...

 

Přátelská utkání mezi školami

Zájmové kroužky florbalu - mladší a starší žáci, již několik let sehrávají přátelská utkání s žáky Základní školy T.G.Masaryka. V letošním školním roce jsme sehráli již dvě vzájemná utkání ve sportovní hale Na Střelnici. Nadšení a chuť hry s vrstevníky z jiné školy přidávají na atraktivitě hry . Děkujeme pánům učitelům Sehnalovi a Lidmilovi za jejich spolupráci.

 

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:14)

Celý článek...

 

Návštěva na faře

Žáci 9. ročníku absolvovali v rámci výuky zeměpisu návštěvu svitavské fary. Našim průvodcem se stal p. Dolák - farář místní farnosti. Součástí návštěvy bylo i setkání s pracovnicí Charity Svitavy, která vyprávěla o poslání a činnosti této veřejně prospěšné organizace. Pan farář nás provedl areálem fary a navštívili jsme kostel sv. Jiljí, kde mnozí z nás byli vůbec poprvé.

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:16)

Celý článek...

 

Riegrováček se opět hlásí

V letošním roce vycházíme v nové grafické podobě. Každé číslo je také celé laděno do jedné z barev. Několik stránek zajímavých informací se spoustou fotografií nás pravidelně informuje o tom, co se ve škole děje.

Jestli se k vám ještě noviny v nové podobě nedostaly, můžete nahlédnout zde.

Aktualizováno (Čtvrtek, 03 Březen 2011 07:30)

 

Valentýnský taneční večer 2011 foto

Valentýnský taneční večer 2011 máme za sebou a na stránkách naší školy můžete zhlédnout sérii fotografií z večera. Letos na nás čekalo opakování tanců z let předešlých a nově samba. Musím podotknout, že jsme se hodně snažili a šlápnutí dívkám na nohy nám bylo jistě odpuštěno.

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:18)

Celý článek...

 

Ekologická výstava

Žáci devátého a osmého ročníku absolvovali návštěvu Gymnázia Svitavy zaměřenou na ekologickou výchovu. Průvodcem nám byl p. Mach, učitel biologie a chemie. Nejdříve jsme zhlédli film Natura Bohemica, který nás seznámil s rozmanitostí a krásou české přírody. Dále následovala krátká beseda, prohlídka chovaných zvířat a ekologická výstava. Výstava na 15ti panelech seznamuje žáky s historii a ochranou přírody. Byly pro nás připraveny pracovní listy.

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:19)

Celý článek...

 

Poděkování

Jménem Občanského sdružení ZŠ Riegrova děkujeme všem rodičům za finanční příspěvek, který věnovali na činnost školy na konci roku 2010.

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:20)

Celý článek...

 

Náš lyžák

První únorový týden jsme se my, sedmáci, rozjeli na lyžařský výcvik do Čenkovic. Ubytováni jsme byli na chatě Vigona přímo u vleku. Počasí nám přálo, sněhu bylo dost a občas na nás přes mlhu vysvitlo i sluníčko. Denně jsme strávili pět hodin lyžováním a zdokonalováním svých lyžařských dovedností.

Aktualizováno (Středa, 23 Únor 2011 08:46)

Celý článek...

 

Kyberšikana

Co s kyberšikanou ?

Základní škola, Riegrova ulice ve spolupráci s Policií České republiky pořádá pro rodiče, veřejnost, děti a mládež besedu s por. Hanou Kaizarovou na téma Kyberšikana.

Aktualizováno (Středa, 16 Březen 2011 09:21)

Celý článek...

 

Bruslení

Žáci a žákyně šestých až devátých tříd navštívili v rámci zpestření hodin tělesné výchovy zimní stadion.

Aktualizováno (Pondělí, 31 Leden 2011 20:54)

Celý článek...

 

Soutěž poznávání živočichů DDM Svitavy

V prvním kole čtyřkolové přírodovědné soutěže DDM Svitavy - poznávání živočichů, žáci naší školy uspěli. Jména žáků se objevila na čelních místech výsledkové listiky.

Výsledky nejlepších :

Aktualizováno (Čtvrtek, 20 Leden 2011 15:54)

Celý článek...

 

Upozornění pro rodiče

Policie ČR oslovila školy, aby žáky poučily o bezpečném chování při kontaktu s cizí osobou.

Aktualizováno (Středa, 19 Leden 2011 12:42)

Celý článek...