Důležité

V pondělí 17. 12. ještě nebudou moci být obědy vydávány u nás ve škole (důvodem jsou probíhající úpravy školní výdejny), strávníci musejí odejít do jídelny na ul. M. Horákové. Naobědvání dětí z 1. stupně zajistíme v rámci školní družiny a pod dohledem vyučujících v rámci 5. vyučovací hodiny. Děti přijdou po obědě zpět do školy, berte tedy prosím na vědomí tuto skutečnost, pokud si je po obědě ve škole vyzvedáváte. Žáci 2. stupně budou mít zkrácenou výuku do 12:35, aby si stihli v průběhu 6. vyučovací hodiny do jídelny zajít a naobědvat se. Odpolední výuka zůstává beze změn.

 

V pátek 14. 12. 2018 budou v naší školní výdejně probíhat instalační práce. Z tohoto důvodu bude výdejna mimo provoz a obědy budou vydávány přímo v Internátní školní jídelně na ul. M. Horákové. 1. - 5.třídám bude zkrácena výuka do 11:40 hodin. Družina své děti na oběd odvede, nedružinové děti buď odejdou do jídelny samy, nebo na žádost rodičů půjdou pod dohledem učitele a vrátí se zpět do školy. Žákům 6. - 9.třídy skončí výuka ve 12:35 hod., aby si do jídelny na oběd došli sami.

 

Ve čtvrtek 29. 11. 2018 proběhnou rodičovské schůzky. Hodina i způsob zahájení se může v jednotlivých třídách lišit. V některých třídách se rodiče sejdou v daný čas, aby dostali společné informace. Pak už budou mít schůzky konzultační charakter.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM


Výsledky volby zákonných zástupců dětí do školské rady...


Informace ke vstupu do školy - doplnění. Více zde...

Tragická událost ve žďárské škole nás vede k opatření ke zvýšení bezpečnosti v budově školy. Více zde...

 
Banner
Home

Florbalové utkání mezi současnými a bývalými žáky

Jistě je příjemné pro každou školu, když bývalí žáci se vracejí do školy kde prožili dětské léta. Ve středu 18. ledna 2012 proběhlo přátelské utkání ve florbale mezi bývalými a současnými žáky školy. Hrála se hodinovka, tj. šedesátiminutový zápas během něhož padlo celkem 26 gólů. Po nerozhodném výsledku následovaly nájezdy ve kterých byli úspěšnější současní žáci.

Aktualizováno (Úterý, 31 Leden 2012 15:05)

 

Informace MŠMT o přijímacím řízení na střední školy z 12. ledna 2012

Celý článek...

 

Ve zdravém těle zdravý duch

Dívky z devátých ročníků naší školy se rozhodly v novém roce přistupovat zodpovědněji ke svému zdraví a v hodinách tělesné výchovy udělat maximum pro svůj tělesný rozvoj. Začaly návštěvou posilovny ve sportovní hale Na střelnici. Tímto všechny děkují panu Hýblovi, který jim ochotně předával své zkušennosti  jak správně posilovat a " trápit" své tělo.

Aktualizováno (Pondělí, 06 Únor 2012 07:56)

Celý článek...

 

Nevíte co se starou televizí, monitorem..... tak je přivezte k nám.

Škola je zapojena do ekologického programu Recyklohraní. Žáci v rámci programu plní zadané úkoly týkající se ochrany přírody a změny ekologického myšlení. Kromě uvedených aktivit je program zaměřen na sběr tužkových baterií a domácího elektroodpadu (např. televizí, minitorů, starých počítačů, drobného domácího odpadu - fény, mixéry, mobily atd.).

Aktualizováno (Čtvrtek, 12 Leden 2012 10:20)

Celý článek...

 

Valentýnský taneční večer 2012.

V úterý 14. února 2012 proběhne v sále Kulturního domu Fabrika ve Svitavách "Valentýnský taneční večer". Začátek je v 18.00 hod. a předpokládané ukončení kolem 22.00 hodiny. Večer je určen žákům od 7. do 9. ročníku, rodičům a bývalým žákům školy. Radiče se mohou přijít podívat na výuku tanců, kterou zajistí manželé Pokorní z Březové nad Svitavou.

Aktualizováno (Pátek, 13 Leden 2012 10:34)

Celý článek...

 

Den otevřených dveří

Ve středu 11. 1. 2012 se můžete přijít podívat k nám do školy. Od 8 do 12 hodin si můžete prohlédnout budovu a podívat se přímo do vyučování, od 13 do 16 hodin budete mít možnost vyzkoušet si výukové programy na interaktivní tabuli i nahlédnout za dveře školní družiny.

Aktualizováno (Pondělí, 09 Leden 2012 07:40)

 

Školská rada

7. 12. 2011 proběhla volba dvou zástupců rodičů do školské rady na období 2011 - 2014. Staly se jimi paní Daniela Karpíšková a Petra Přikrylová. Za zřizovatele byli jmenováni do školské rady paní Eliška Zdražilová a Ing. Marek Antoš, z řad pedagogů školy byli zvoleni Mgr. Petr Pelz a paní Renata Boudová.

Aktualizováno (Pondělí, 09 Leden 2012 07:42)

Celý článek...

 

Ekorekord ve sběru PET lahví.

V říjnu 2011 vyhlásila fima Svitap JHJ ekologickou soutěž ve sběru PET láhví a víček. PET láhve byly určeny k dalšímu použití a z víček měl být postaven obraz na náměstí Míru. Ovšem hlavní myšlenkou bylo, aby si žáci uvědomili , že i odpad může být surovinou pro výrobu dalších výrobků.

Aktualizováno (Pondělí, 09 Leden 2012 07:39)

Celý článek...

 

Můžete si nás opět přečíst

Se zpožděním, ale opět si nás můžete přečíst.

Odchodem sedmi členů redakční rady zůstala jen nepatrná skupinka (slovy čtyři) těch, kteří byli ochotni ve svém volném čase udělat něco navíc. Dost dlouho jsem hledala nástupce Venďáka, Mačet, Sisulky, Nikči, Adély, Filipa, ale hlavně Evouše, jejíž komentáře se tak líbily. Podařilo se.

Aktualizováno (Úterý, 10 Leden 2012 15:03)

Celý článek...

 

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo

12.prosince 2011 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, zúčastnilo se ho celkem 22 žáků z  8. a 9. tříd. Úkoly byly těžké a některé i neobvyklé. Někdo jich vyřešil více, někdo méně, tomu také odpovídají výsledky jednotlivých soutěžících. První dva úspěšní řešitelé postupují do okresního kola. Všem děkujeme za účast a postupujícím přejeme úspěch v okresním kole.

Aktualizováno (Pondělí, 09 Leden 2012 07:39)

Celý článek...

 

Návštěva sauny a posilovny

V rámci zpestření hodin tělesné výchovy navštívily  v předvánočním čase žákyně osmých tříd naší školy posilovnu a saunu ve sportovní hale Na střelnici.

Aktualizováno (Pondělí, 06 Únor 2012 07:57)

Celý článek...

 

Vánoční turnaj ve střelbě

Ve středu dne 14.12.2011 se v tělocvičně školy uskutečnil ve spolupráci střeleckého kroužku naší školy a Střeleckého klubu Vendolí - ZO SBTS již druhý ročník Vánočního turnaje ve střelbě. Po loňských zkušenostech, kdy se tento turnaj konal jen ve střelbě z laserové pušky, jsme jej pojali jako otevřenou soutěž příchozích a hlavní soutěžní zbraní byla tentokrát klasická vzduchová puška - "lámačka". Soutěž byla určena pro žáky od 5. třídy bez rozdílu kategorií, mladší však získávali "bonusové" body, které v konečném součtu sehrávaly důležitou roli. Soutěže se zúčastnili žáci ze tří svitavských základních škol a měla velmi sportovní dobrou úroveň.

Aktualizováno (Pondělí, 09 Leden 2012 07:41)

Celý článek...