Důležité

Na 6., 7., 9. a 10. 5. 2019 vyhlašujeme pro žáky školy ředitelské volno z technicko-organizačních důvodů.

 

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY


POMÁHAJÍ NÁM 

aktivní škola

Pro rodiče >>

Pro rodiče absolventů >>


 
Banner
Home

Turistický výlet 6. A

Závěr školního roku bývá nevyhnutelně spojen se školními výlety. Se 6. A jsme se jali poznávat naše nejbližší okolí. Vytyčili jsme si trasu svitavskými lesy za Rosničkou. Jak jsme posléze zjistili, ušli jsme zhruba 11 kilometrů, přičemž původní záměr byl kolem 8, ať se příliš neutaháme.

Aktualizováno (Úterý, 03 Červenec 2018 11:44)

Celý článek...

 

Ekoznámka 2018

Letos na jaře opět proběhla výtvarná soutěž Ekoznámka 2018, kterou pořádá město Svitavy. A po dlouhém očekávání známe výsledky.

Aktualizováno (Úterý, 03 Červenec 2018 11:42)

Celý článek...

 

Dobrý konec - základ dobrého začátku

V září se pokaždé zdá, že deset měsíců je dlouhá doba. Pokud je však čas naplněn aktivitami, přípravami, akcemi, úspěchy a úsilím někam se posunout, pak vše uteče jako voda. Podařila se nám spousta věcí:

Aktualizováno (Neděle, 01 Červenec 2018 10:11)

Celý článek...

 

Pro někoho první, pro jiného poslední...

Tak je to tady - dlouho očekávaný konec školního roku a začátek prázdnin. Někdo si přebíral vysvědčení poprvé, absolventi si odnášejí to svoje základkové naposledy.

Aktualizováno (Úterý, 03 Červenec 2018 11:40)

Celý článek...

 

Pasování na čtenáře

Ve čtvrtek 21. června byli naši prvňáčci slavnostně pasováni na čtenáře v Ottendorferově domě. Každý z nich předvedl jak se za první rok školní docházky naučil číst, složil čtenářský slib a zároveň si odnesl pár drobných dárečků v podobě knihy, odznáčku a průkazky do knihovny.

Aktualizováno (Pondělí, 25 Červen 2018 09:49)

Celý článek...

 

Návštěva vojáka ve škole

Téměř každý chlapec hrál v dětství na vojáka a často se stylizuje do  "nepřekonatelného vojáka" v počítačových hrách.

Aktualizováno (Pondělí, 25 Červen 2018 10:18)

Celý článek...

 

Branný den 1. stupně

Dne 19.6. se ve sportovním areálu školy uskutečnil branný den žáků 1. stupně. Účastníci byli rozděleni do šestičlenných hlídek. Na jednotlivých stanovištích se tak děti učily orientovat v terénu, pracovat s mapou, překonávat různé překážky, plnit úkoly z dopravní výchovy a zdravovědy, přenášely také raněného a soutěžily v různých sportovních disciplínách. Počasí se vydařilo, žáci prožili příjemné sportovní dopoledne.

Aktualizováno (Pondělí, 25 Červen 2018 09:50)

Celý článek...

 

Parlamentní hlasatel

Na posledním jednání chybělo několik zástupců tříd, zřejmě však četli poslední hlasatel a přišli se omluvit, spíše vysvětlit svoji nepřítomnost.

Paní ředitelka vysvětlovala pravidla  soutěže, do které se také jako škola zapojíme. 3IQ. Touto soutěží se svitavské školy budou snažit o zápis do Guinessovy knihy rekordů. Zkusili jsme si odhadnout výsledek, kterým se zapíše naše škola. Tipy byly rozdílné, dnes už ale víme, kdo se nejvíce skutečnému číslu přiblížil a kdo tedy bude odměněn. Asi si jména necháme až do Fabriky. Prozradím jen, že se to podařilo dvěma členům parlamentu.

Nakonec jsme si chvíli povídali o tom, co se nám podařilo, co nepodařilo a co bychom chtěli zlepšit příští rok.

Popřáli jsme si klidný konec roku, pěkné vysvědčení a dlouhé prázdniny.

Aktualizováno (Úterý, 03 Červenec 2018 08:23)

 

Kód EQF

Letos poprvé uvidí žáci 9. ročníku na svých vysvědčeních zkratku EQF. Tato zkratka a číslice 1 až 8 poukazují na úroveň vzdělání absolventa. Smyslem tohoto údaje je přiblížit dosaženou úroveň vzdělání absolventa. Absolventi základních škol a dvouletých učebních oborů mají na tiskopisech uvedenou úroveň EQF 2.

Aktualizováno (Pátek, 22 Červen 2018 06:38)

Celý článek...

 

Zvládli jsme to i v letošním školním roce ! ESS - skupinky.

Na konci měsíce dubna jsme ukončili půlroční přípravu předškoláků v rámci edukativně-stimulačních skupinek v letošním školním roce.  Děti si v průběhu jednotlivých lekcí procvičovaly dovednosti, které jsou důležité  pro nácvik čtení, psaní a počítání.

Aktualizováno (Čtvrtek, 21 Červen 2018 13:52)

Celý článek...

 

... a možná přijde i hraběnka ...

Třeťáci jsou opět v akci.

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 08:13)

Celý článek...

 

Pavučina ve 3. třídě

Ne, to není stížnost na paní uklízečku.

Aktualizováno (Středa, 13 Červen 2018 08:14)

Celý článek...